Jente på Barnas Stasjon
En oppvekst varer livet ut

Blå Kors Barnas Stasjon gir trygghet og omsorg for både barn og voksne. Sammen skaper vi mestring og mening.

Barnas Stasjon

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-12 år, samt gravide. Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi tar utgangspunkt i barnets perspektiv, men jobber  både med barna og deres foreldre får å nå målsettingene. Målet er å sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Tilbudet gis individuelt og i grupper, og har i tillegg et et miljøterapeutisk tilbud med fokus på samhandling, mestring og ferdighetstrening.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud. Det betyr at alle som identifiserer seg med målgruppen og har et ønske om å skape en endring for sitt barn kan benytte seg av våre tilbud.  Alle våre tilbud er gratis.

Et trygt sted

Vi holder til i hjemmekoselige hus hvor alle skal føle seg velkommen og bli møtt med respekt og ydmykhet. Vi som jobber her er både ansatte og tidgivere. Her er det høy aktivitet og vi tilbyr ulike tilbud for din familie. Les mer om våre tilbud.

Støtte vårt arbeid

Det finnes mange måter å støtte du kan støtte vårt arbeid på. Vi trenger både tid og penger til våre aktiviteter på stasjonene.

Gi tid
Gi penger

Takk for ditt bidrag og engasjement.

Her finner du barnas stasjon

 • Bergen

  Strandgaten 59 (3. etg), 5004 Bergen (Gågaten ved Muren)
  Tlf: 969 46 799

 • Drammen

  Tollbugata 46, 3044 Drammen
  Tlf: 959 27 271

 • Fredrikstad

  Freskoveien 1, 1605 Fredrikstad
  Tlf: 69 31 48 66

 • Hamar

  Grønnegata 54, 4. etasje, 2317 Hamar
  Tlf: 477 73 161

 • Kristiansand

  Gyldenløvsgate 60, 4614 Kristiansand
  Tlf: 9915 9005

 • Oslo

  Avd Sagene/Grünerløkka Biermannsgate 4, Tlf: 479 70 879
  Avd Alna: Jerikoveien 5, Tlf: 990 95 522

 • Trondheim

  Olav Tryggvasons gate 31, 7011 Trondheim
  Tlf: 953 33 322

Siste innlegg fra stasjonene

Blåmarked