Oppstart av ny Utegruppe på Domkirkeodden onsdag 23.08.2017

Ny utegruppe har oppstart onsdag 23. august. Har dere lyst til å være med på aktiviteter ute i skog og mark, vann og land? Vi finner småkryp i bekken, dyrker egne poteter, lærer å lage bål, spikker dupp til meitefiske i tjernet….  – Vi samtaler også om livet i familien, barnet sin hverdag og foreldreoppgavene. Utegruppa er en kombinasjon av mestringsfremmende aktivitet og samtale. Et tilbud for hele familien – der minst et av barna er under 8 år. Alt gratis. Onsdager kl.15.00 – 18.00

Meld eller ring 990 93 994 om du vil stå på venteliste. Nye familier er velkommen!