Sesongstart barselgruppe 28.08

 

Barselgruppe tilbys hele året for alle som benytter seg av Barnas Stasjon (januar- mai og august-november). Mandager klokka 11.00-13.00 inkl. lunsj. Nye familier velkommen. Du kan begynne nårsomhelst på året – etter en samtale med en ansatt. Aktuelle ressurspersoner  inviteres til gruppa for ulike tema (eks helsesøster, barnefysioterapeut, tannpleier, Homestart og babymassasje) På andre treff går vi trilletur, besøker Ankerskogen, og blir godt kjent gjennom å dele erfaringer i det å være småbarnsforeldre. Mulighet for oppfølging (samtale/veiledning) for den enkelte familie.  Hilde Karine Nyhuus som leder gruppa, er under videreutdanning i COS gruppemodell.