Oppstart av COS-grupper

Barnas Stasjon Trondheim starter opp COS-grupper i februar 2018. For mer informasjon, les mer om gruppene under fanen «våre tilbud», eller ta kontakt på tlf. 95333322.