Kurs i økonomi

I fire dager á tre timer, har vi vært samlet til kurs i økonomi.

Kurset er utarbeidet etter modell fra NAV sin satsing «Fra minus til pluss», og er et samarbeidsprosjekt mellom Levekårsteamet i Drammen, NAV Drammen og Barnas Stasjon Lier/ Drammen.
Målet med kurset er å bli i bedre stand til å planlegge og mestre egen økonomi.

Vi har hatt fokus på:
– Innkjøp/ forbruk av bl.a mat, mobil, strøm, banktjenester og forsikring.
– Sløsing – Hva vi kjøper som vi kunne klart oss uten?
– Den siden av økonomi som for mange er mer strevsom; Gjeld, inkasso, forliksråd, namsmann og andre vanskelige begreper
– Vi har sett på vaner, handlemønstre, ulike merkevarer og strategier for å stå imot kjøps presset, og
– 2 eller 3 kontosystem, og deltakerne lager en individuell oversikt som munner ut i et budsjett.

Ja, dette er noe enhver kunne hatt nytte av!

Tilbakemeldingene etter kurset er positive.
Alle vil anbefale kurset til andre – «fordi det gir en del a-ha opplevelser», «Jeg sitter igjen med masse informasjon og kunnskap om ting jeg ikke var oppmerksom på før, og jeg vet bedre hvordan jeg skal gå fram hvis jeg får økonomiske problemer» og «Alle har nytte av dette kurset til å bli mer bevisst hvor og hvordan pengene brukes»

Flere har også gitt tilbakemeldinger på endringer som er gjort i fht økonomi allerede;
«Har endret mobilabonnement og skal sette av 500,- til sparing hver mnd»,
«Har forsøkt å ikke handle hver dag. Tar med pose/ sekk til å ha varene i og er mer bevisst på ikke-planlagte innkjøp» og
«Har begynt å lage ukesmeny + handleliste. I tillegg har jeg fått laget et budsjett og føler jeg har mer oversikt over økonomien».