Kurs i Cos (Trygghetssirkelen) våren 2018 i Lier/ Drammen

Januar 2018 starter vi Cos-kurs som går over 8 og 12 ganger (Cos-p og Cos-International).

Cos-p går på mandager kl. 11.00 – 13.00 (8 ganger)
Cos International går onsdager kl. 11.00 – 13.15 (12 ganger)

Er du interessert i å delta på kurs – ta kontakt med oss på telefon 959 27 271