Kurs i Tuning in to Kids – Barnas Stasjon i Drammen

I oktober 2019 starter vi et nytt kurs i «Tuning in to kids» (TIK) på Barnas Stasjon i Drammen
TIK er et program som gir mulighet til å lære om forskjellige måter å være foreldre på.
Store deler av kurset har vi fokus på følelser som tristhet, frykt og sinne,
da det ofte er slike følelser som foreldre og barn har størst problemer med.
Vi deler ideer og erfaringer.
Vi lærer om-, og øver på metoder som kan hjelpe oss, når barna opplever de vanskelige følelsene.

Mål

  • Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
  • Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
  • Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Tid – mandager

  • 7. oktober kl. 11.00 – 14.00
  • 14. oktober kl. 11.00 – 14.00
  • 21. oktober kl. 11.00 – 14.00
  • 28. oktober kl. 11.00 – 14.00
  • 11. november kl. 11.00 – 14.00
  • 18. november kl. 11.00 – 14.00

 

Trenger du mer informasjon:

Ring Marianne eller Ann Marie på tlf: 959 27 271, eller snakk med oss når du er på Barnas Stasjon