En oppvekst varer livet ut

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-12 år er målgruppen vår, samt gravide.

Vi er til for å hjelpe

Barnas Stasjon er for familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år, samt gravide. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår. Med hjerte, kunnskap og kraft vil vi skape mestring og mening. Sammen for barna – sammen med barna.

Et trygt sted

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-12 år er målgruppen vår, samt gravide. De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være psykiske utfordringer, tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Barnas Stasjon Bergen

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det betyr at alle våre tilbud er gratis for brukerne og at du ikke trenger henvisning for å ta del i våre tilbud. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når du tar kontakt inviterer vi deg til en bli-kjent-samtale. Der får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi gjerne høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut hvordan Barnas Stasjon kan tilby støttende og styrkende aktiviteter for deg/dere.

Vi tilbyr ulike tiltak:

  • Nettverksbyggende og sosiale tiltak
  • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning
  • Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider
  • Bruktbod

Henvendelser

Ta kontakt på telefon 969 46 799

Mandag – fredag kl 08:00 – 15:30

Nyeste innlegg