Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Beate Moe Grimstad
Virksomhetsleder
Tlf 969 46 799
Ruth Johanne Dalland
Miljøterapeut
47484680