Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Bente Moe Grimstad

Beate Moe Grimstad
Virksomhetsleder
Tlf 969 46 799

Stine Haugseng Smebye

Stine Haugseng Smebye
Miljøterapeut

Astrid Bakke Soltvedt

Astrid Bakke Soltvedt
Miljøterapeut