Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at våre tilbud er gratis og at man ikke trenger henvisning for å benytte seg av våre tilbud. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Bergen holder åpnet på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Ring oss gjerne for å avtale tid for besøk.

Gruppetilbud

Småbarnstreff

Tid:
 Hver tirsdag og torsdag i Bergen, klokken 10:00 – 14:00
Hver onsdag på Askøy, klokken 09:30 – 12:30

Innhold: 
Lunsj, tema, besøk av ulike instanser.
Samlingsstund klokken 11.00.

Deltakere: 
Foreldre med sped- og småbarn, opp til oppstart i barnehage.

Mål:
 Trygge nybakte foreldre
. Styrke foreldreferdigheter. 
Nettverksbygging.

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

COS-P (Circle of Security)

Tid: Ta kontakt hvis du er interessert.

Innhold: Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Deltakere:
 Foreldre som er brukere av Barnas Stasjon.

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Tuning in to Kids (TIK)

Tid: Ta kontakt hvis du er interessert.

Innhold:
 Et program som gir en mulighet til å lære om forskjellige måter å være foreldre på, å dele ideer og erfaringer. Store deler av kurset har fokus på følelser som tristhet, frykt og sinne, fordi det ofte er slike følelser som foreldre og barn har størst problemer med. Vi lærer om, og øver på metoder som kan hjelpe oss i foreldrerollen, når barna opplever disse følelsene.

Deltakere: 
Brukere av Barnas Stasjon.
Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Kokk & Le

Tid: Oppstart tirsdag 22.10.19, går over 5 tirsdager, fra klokken 12:15 – 14:30.
Påmelding innen 15.10.19

Deltakere:
 maks 8 deltakere, samme gruppe hver gang.
Foreldre som er hjemme på dagtid, og som ønsker å lage god og sunn mat sammen med andre.

Innhold:
 Vi lager sunn og god mat sammen, som vi tar med hjem og server hver vår familie. Du lærer litt om matlaging og vi deler erfaringer om hvordan vi kan skape hygge og trivsel rundt et måltid.

Mål:
 Mestring rundt matlaging
. Kunnskapsheving, bevisstgjøring, refleksjon
. Sosial møteplass med mye glede
. Nettverksskapende

Kontakt:
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Familieaktivitet

Tid: En lørdag i måneden fra klokken 11:00 – 14:00

Deltakere: Foreldre og barn fra 0 – 12 år. Påmelding innen onsdag kl 15:00

Innhold: Aktiviteter i nærområdet i Bergen og på Askøy.
Påmelding innen onsdagen i forkant, klokken 15:00.
Aktivitetene vil variere fra gang til gang, og er selvsagt gratis å være med på!
Vi kan for eksempel dra på Fløyen, dra på tur og lage mat på bål, dra på Akvariet eller Vil Vite, se en teaterforestilling, besøke museum, Klatreparken, dra på aketur, blåbærtur, gårdsbesøk, mm. Noen ganger deltar vi på Turistforeningen (DNT) sine arrangementer.

Denne høsten ser helgeprogrammet slik ut:
19.oktober: Høsttur på Askøy, fra Haugland. Vi går tur til gapahuken og spiser lunsjen vår der.
9. november: Vi drar på Vil Vite, oppmøte på bybanestoppet Florida kl 11:00
30. november: Juleverksted i lokalene våre på Kleppestø, Askøy.
21.desember: Julefeiring i lokalene våre i Bergen

Mål:
 Styrke samspillet mellom foreldre/barn
Være sammen hele familien – dele gode opplevelser
Veiledningsarena
Nettverksbyggende

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Kreativ aktivitet

Tid: Høsten 2019 har vi kreative innslag når vi får det til å passe inn i kalenderen. Ta kontakt for mer informasjon.

Deltakere:
 Brukere av Barnas Stasjon Bergen og omegn.

Innhold:
 Vi gjør ulike kreative aktiviteter; sy, tegne, male, bake, strikke, hekle, fargelegge, pynte kaker, lage kort -og masse mer – kom gjerne med forslag og hjelp oss å lære nye ting.

Mål:
 Bli kjent med nye, enkle, kreative aktiviteter som dere også kan gjøre sammen hjemme. 
Kanskje du får deg en ny hobby
. Utfordre seg selv med å gjøre ting du ikke kan.

Individuelle tilbud

Mellomrommet

Du kan be om timeavtale for veiledning og støtte om du strever med kontakt opp mot offentlige instanser – eller trenger annen hjelp knyttet til økonomi, arbeid, forvaltning etc.

Brukere: Foreldre som bruker Barnas Stasjon

Kontakt:
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset familiens livssituasjon, behov og ønske:
• Individuelle samtaler
• Foreldreveiledning
• Familiesamtale
• Parsamtale
• Barnesamtaler

Miljøtilbud

Drop-in

Tid: Mandager og fredager på Barnas stasjon Bergen, i Strandgaten 59, klokken 11:00 – 14:00

Innhold: Møteplass for foreldre med og uten barn.
Et uformelt treffpunkt med enkel bevertning.
Fint tidspunkt å komme for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon.
Miljøterapeut er tilgjengelig for samtaler uten time-avtale.

Mål: Å styrke foreldrenes nettverk. 
Arene for å sosial trening og fellesskap. 
Samhold, støtte og glede. Mulighet for veiledning og samtale med miljøterapeut uten timeavtale.

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Lunsj

Tid: Hver dag fra kl 11:30 – 12:00

Innhold: 
Dele et felles måltid rundt bordet

Deltakere: 
Nye og kjente foreldre i målgruppa til Barnas Stasjon

Mål:
 Et måltid der barnet er i fokus
Tilby enkel og sunn hverdagskost
Bygge nettverk
Øve på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved et bord, dekke, sende, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker, rydde mm.

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Middag

Tid: Askøy: Barnas stasjon sine lokaler på Kleppestø (Frivillighetssentralen), annenhver onsdag kl. 15.30 – 18.00
Alle må være på plass til kl. 15.30
Påmelding på SMS dagen før innen kl 14.00
(gi beskjed om allergier/ spesielle behov)

Deltakere:
 Barn og foreldre på Barnas Stasjon.

Innhold: 
Måltid, aktivitet
Sosialt samvær med andre småbarnsfamilier.

Mål:
 Skape nettverk
. Skape opplevelser sammen
. Nyte et godt måltid sammen med andre.

Kontakt:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680
Stine H. Smebye, tlf: 458 71 267
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Ferier

Tid:
 Hvert år i løpet av skolens ferier

Deltakere: 
Barn og foreldre på Barnas Stasjon som har brukt oss en periode

Innhold: 
Ferieopplevelser sammen med dine nærmeste og andre på Barnas Stasjon
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltider

Mål: 
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Kontaktperson:
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Julekort

Høytider

I forbindelse med allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre.

Tid: 
Se eget program

Innhold:
 Sosialt samvær, servering, kulturelle innslag

Mål:
 Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.

Kontaktperson:
Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

Påmelding Alternativ jul på Askøy:
Astrid B. Soltvedt, tlf: 474 84 680 og Beate M. Grimstad, tlf: 969 46 799

«Klesskapet»

Barnas Stasjon tar imot pent brukte klær, leker og utstyr for barn og unge 0 – 12 år.
«Klesskapet» kan benyttes av familiene som bruker Barnas stasjon, etter avtale med personale.
Ta kontakt med Beate M. Grimstad på tlf. 969 46 799 dersom du har noe du vil gi, eller du ønsker å benytte deg av tilbudet.