Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Ingvild Øgrim Harstad
Virksomhetsleder

Ann Marie Johansen
Barnevernpedagog

Camilla Tandberg Hansen
Miljøarbeider

Marianne Aaboe Eie
Førskolelærer

Susanne Stenbæk-Sand
Sosionom

Gudrun Stefansdottir
Sykepleier