Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Ingvild Øgrim Harstad
Virksomhetsleder

Ann Marie Johansen
Barnevernpedagog

Marianne Aaboe Eie
Førskolelærer

Hege Karlsen
Barnevernpedagog

May-Live Aasebø Jørstad
Vernepleier

Gudrun Stefansdottir
Sykepleier

Camilla Tandberg Hansen
Miljøarbeider

Susanne Stenbæk-Sand
Sosionom

(Permisjon: tilbake september 2019)