Barnas Stasjon ønsker å være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide.

De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når en ny tar kontakt inviterer vi til en kartleggingssamtale. Her får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Nettverksbyggende-
og sosiale tiltak

Lunsj- og middagssamlinger, mor – barn gruppe, åpent hus, fysisk aktivitet og kreativt verksted. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt.

Vi kan delta i ansvarsgrupper, hjelpe med utfylling av søknader, f.eks til barnehageplass og nav, hjelpe til med planlegging av bursdager og andre oppgaver som du ikke vet hvor du skal begynne.

Ferie- og fritidstilbud,
markering av høytider

En til to helgedager i måneden har vi tilbud i lokalmiljøet. Ofte er vi på Drammensbadet, men vi er også ute og aker, plukker bær og deltar på lokal arrangement i Lier og Drammen for barn.

Barnas Stasjon arrangerer hver sommer en ferie på 3-4 dager. Et år var vi på Solbukta leirsted, et annet var vi på Hunderfossen og Lilleputthammer, og i 2016 var vi i Kristiansand Dyrepark.

Vi markerer også høytider som jul og påske. Hele desember har vi et eget «juleprogram» med alt fra kakebaking, juleverksted, julemiddager, juleteater, grøtfest og utdeling av julegaver.

CIRCLE OF SECURITY - COS (International) - GRUPPEMODELLEN

«Trygghetssirkelen» er et praktisk kurs for foreldre, en møteplass der man kan snakke om og dele gleder og utfordringer. I COS trener foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. Dette for å forstå hva barna trenger og ønsker. Til dette bruker vi trygghetssirkelen som et slags kart som kan veilede oss i å forstå barna bedre. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer.

Circle of Security, COS Virginia

Et praktisk kurs for foreldre for å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn

Gjennom tiltaket Circle of Security (COS) får foreldre hjelp til å bedre samspillet med egne barn. Teknikkene foreldrene lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler, styrke tilknytningen deres til barna og dermed forebygge utvikling av vansker for barna.

Beskyttelsesfaktor

Forskning tyder på at trygg tilknytning er en beskyttelsesfaktor for barn som assosieres med høy sosial kompetanse og god psykisk helse.  Barn med trygg tilknytning utvikler langt oftere et positivt selvbilde og god forståelse av at egen og andres atferd enn utrygge barn. Barn med utrygg tilknytning derimot, har økt risiko for utvikling av atferdsproblemer og kan ha økt sårbarhet for andre risikofaktorer.

Tolker barnas behov

Gjennom COS lærer foreldre hva tilknytning er, og hvordan barn utrykker sine følelsesmessige behov. Noen ganger ønsker barna at foreldrene følger med på dem, har det gøy sammen med dem, passer på at det er trygt rundt dem og fryder seg med dem. Andre ganger trenger de at foreldrene tar ledelsen og hjelper dem med å regulere følelser, gir dem trøst og beskytter dem. Det kan være vanskelig å forstå hvilke behov barn utrykker via sin atferd.

I COS øver foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer, men foreldrene øver også på å observere egne barn.

COS-foreldrekurs har vist gode resultater både hos foreldre og barn:

Foreldre opplever redusert stress i foreldrerollen

Barna har mindre atferdsproblemer

Barna har øket evne til emosjonsregulering

Praktisk gjennomføring:

Gruppesamlinger med 3-7 foreldre, gjerne par.

Hver samling starter med et måltid

Samling en gang per uke á 2,5 timer i 10 uker.

Deretter 1 måneds pause mellom gang 10 -11 og 11-12

Noen ganger har vi herlige frivillige som passer på barna, mens foreldrene er på kurs.

Vil du vite mer? Kontakt Ann Marie på tlf. 959 27 271/ 975 52 925

Uleie av lokaler til møter og samvær

Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn – foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Vi har også en skjermet uteplass i bakgården. Rommet har en hyggelig sofagruppe og et kjøkkenbord der man kan sitte ca 8 stykker. Det er dessverre ikke tilgang til kjøkken, men det er fortsatt mulighet for å lage seg varm drikke.

Praktisk gjennomføring:

Dere må ha egen tilsynsfører som har ansvar for brann- og låserutiner.
Pris: 750,- for 2 timer
Bestilling av samvær: Saksbehandler tar kontakt med oss for avtale
I god tid før samvær: Tilsynsfører tar kontakt for gjennomgang av brann- og låserutiner/ utlevering av nøkkel mm.
Avbestilling: Vi minner om at samværslokalet må avbestilles senest 2 uker før oppsatt tid, hvis ikke belastes dere for leien.

For mer informasjon:
ingvild.harstad@blakors.no – 905 87 027

Brukt barnetøy, utstyr og leker

Vi har en bruktbod med barnetøy og barneutstyr der våre brukere kan ta eller bytte klær og utstyr de trenger til barna sine.

Har du brukt barnetøy og barneutstyr fra 0-8 år som du vil gi bort, kan du kontakte oss.
Klærne og utstyret må være helt, rent og pent.

Babymassasje

Babymassasje er en stund med kos og nærhet (ikke terapi), hvor dere lærer å lese hverandres kroppspråk og knytte sterkere bånd. Det er en rekke terapeutiske effekter av massasjen. Den er lindrende ved at det frigjøres lindrende hormoner, bl.a. oxytocin under massasjen, og nivået av stresshormoner senkes. Den varme myke massasjen hjelper barnet å slappe av og virker trøstende.

På kurset vil du lære et eget kolikkprogram, som er utviklet for å hjelpe barn med magevondter. Tidligere kursdeltakere har gitt tilbakemelding på at det er godt å ha et verktøy når babyen sliter. Massasjen ser ut til å lindre og hjelper barnet til å frigjøre luft og avføring som kan stoppe opp  og lage trøbbel i den lille tarmen.

Babymassasje er et fantastisk verktøy for å styrke det gode samspillet mellom foreldre og barn. Babymassasje hjelper foreldre til å forstå og tyde barnets kroppsspråk. Babymassasje hjelper både deg og barnet til å frigjøre spenninger, og gir dere et pusterom i hverdagen. Babymassasje kan hjelpe barn med ulike magevondter.

Barnet bør være ca. 6 uker gammel før dere kommer på kurs. Når barnet begynner å krabbe kan det være utfordrende å ha det rolig, så kom gjerne før det.
Barna kles av under økten, så det er varmt i rommet. -Kle deg gjerne lett og ledig.

Utstyr:
Ta med 2 store håndkler og det du ellers har i stellebagen.
Dere får olje på kurset.

KURSET GÅR OVER 5 GANGER, OG DET ER FINT OM DU PRIORITERER Å HOLDE AV OPPSATTE DATOER

Om massasjeolje:
En god grunnregel er at den bør kunne spises. Små hender og føtter finner fort veien til munnen! En kaldpresset vegetabilsk olje tilfører huden næring og gjør den myk. Oljen bør være uparfymert for å forebygge allergi og fordi lukten av mamma eller pappa spiller en viktig rolle for tilknytningen som oppstår mellom dere og barnet under massasjen. Dere får en kaldpresset og vegetabilsk olje av instruktøren når dere kommer på kurs.

Vær oppmerksom på at mange babyoljer er laget av kjemisk raffinert mineralolje og kan ikke fordøyes av barnet. De gir heller ingen næring til huden, men blir liggende utenpå og tetter lett igjen porene. Mineraloljer har ofte ordene parafinum eller petroleum i innholdsfortegnelsen.

Cos - P (Parenting)/ Trygghetssirkelen

Dette er en veiledningsmetode utarbeidet av amerikanske forskere.
Den retter seg mot foreldrene og har som mål å fremme trygg tilknytning for det enkelte barn.
Programmet består av en DVD med 7 kapitler (8 for spedbarnsforeldre). Timene bygger på hverandre og det legges opp til et treff i uka.

På hvert treff vises det videosekvenser fra situasjoner som foreldre lett kjenner seg igjen i. Med jevne mellomrom stoppes filmen for å snakke om det man ser og aktuelle tema i forhold til foreldrenes egne erfaringer.

Vi tilbyr COS-P både individuelt og i gruppe, men i hovedsak til brukere (foreldre) av Barnas Stasjon.

Tuning in to kids (TIK)

Tuning in to Kids (TIK) er et foreldreveiledningsprogram der vi jobber med foreldrene.
Vi trener på å gjenkjenne følelser, forstå følelser og støtte barnets egen følelsesreguleringsprosess.

Programmet er utviklet i Australia av Sophie Havinhurst, Ann Hayley og Christiane Kehoe, basert på forskningen til John Gottman.

Kurset går over seks økter av 2 timer, pluss en oppfriskningsøkt noen uker etter avslutning.
Tema på alle samlingene er veiledning på følelser, og vi har forskjellige øvelser hver gang. Blant annet er det rollespill som demonstrerer forskjellen på en veiledende foreldrestil og en unnvikende foreldrestil.

Tuning in to Kids ble utviklet som et alternativ til mer atferdsorienterte veiledningsprogram. Man ønsket fokus på «time in» fremfor «time out».
RCT studier har vist positive utfall for foreldrene selv, foreldre-barn relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd (kilde: R-bup).

Du lærer om
• Samtale med barn om følelser
• Emosjonsregulering
• Selvregulering

Programmet er evidensbasert. Det vil si «Når effekten av tiltak er målt med vitenskapelige metoder, med intervensjonsgruppe og kontrollgruppe, og tiltaket har medført en reell endring kan det sies å ha en dokumentert – bevist – effekt – altså evidens… kort sagt: kunnskap om hva som virker og ikke virker» (http://www.forebygging.no/Ordbok/A-E/Evidens/).