Vi er avhengig av Tidgiveres arbeid og innsats!
Våre Tidgivere er håndplukkede etter intervju og referanser.

Alle Tidgivere må underskrive taushetserklæring og legge fram politiattest.
Tidgivere har definerte oppgaver og klare retningslinjer. Deres hovedoppgaver er å være gode rollemodeller og å vise omsorg og raushet.

Kriterier

 • like å være sammen med foreldre og barn
 • være engasjert og fleksibel
 • ha samarbeidsevne, men også evne til å jobbe selvstendig
 • ha en avklaringssamtale før oppstart
 • skrive under på taushetserklæring og legge fram gyldig politiattest
 • forplikte seg til oppdrag for en periode på minimum ½ år
 • over 20 år

Vi kan tilby

 • et kreativt og hyggelig arbeidsmiljø
 • veiledning og oppfølging
 • økt kompetanse
 • meningsfylte arbeidsoppgaver

Tidgiver på Barnas Stasjon Drammen

Som tidgiver vil du bidra med arbeid inne på Barnas Stasjon eller ute i nærområdet.
Vi har faste ukentlige aktiviteter, helgetilbud ca. to gang per måned og aktiviteter i ferie, fritid og høytid.
Vi deltar også på arrangementer i Lier og Drammensområdet med stands for å være synlige og forsøker å nå ut til aktuelle brukere.

Miljøarbeidere
Delta på faste aktiviteter: F.eks. forberede og delta på lunsj, kjøre brukerne til/ fra onsdagsmiddagene, hjelp til å gjøre lekser, lese eventyr for nysgjerrige små barn, spille gitar på sangstund, bake noe godt ca. en gang i måneden, bistå på aktiviteter i helgene eller delta i spill, klossebygging  osv.

Velgjører
Aktiviteter og tilbud som kan gi noe ekstra til våre familier. Individuelle- og/ eller gruppetilbud, en gang eller noe som gjennomføres over tid.
F.eks. Yoga-kurs, avspenning, klipping av hår, hjelp ved flytting, tegnekurs osv

Er du interessert i å være tidgiver på
Barnas Stasjon Drammen, kontakt:

Ingvild Harstad
ingvild.harstad@blakors.no – 905 87 027

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og er sammen med barn og foreldre.
Jeg er med som Tidgiver da jeg ser på det som meningsfylt arbeid, som jeg er glad for å være en del av.
Det er moro og hyggelig å være med familiene. Jeg syns det er hyggelig å bruke tiden min på å være med andre, å skape fine dager.

Karoline KrukeTidgiver
På Barnas Stasjon bidrar jeg med aktiviteter for bar barna, samtaler med
voksne og som leksehjelp.

Jeg er tidgiver fordi det er med på å gi meg en meningsfylt hverdag, og
å kunne være med på å gjøre en forskjell.
Det fine ved å være Tidgiver er at jeg kan gjøre forskjell for noen,
utvide nettverk og å bidra til at noen kan få en bedre hverdag.
Harald K. AndersenTidgiver

Som tidgiver ved barnas stasjon bidrar jeg ved å være sammen med barn i lek, og tilrettelegge for lek og aktiviteter. Jeg hjelper også til med lekser iblant. Synes ellers det er hyggelig å samarbeide og være i dialog med foreldre og ansatte.

Jeg er med som tidgiver fordi jeg har tid, og fordi jeg trives med det. Det er en mulighet til å bli kjent med både store og små, i hyggelig sosialt fellesskap og trivelige omgivelser.

Det fine med å være tidgiver på barnas stasjon, er at man får mulighet til å bidra med noe som kan gi en meningsfull hverdag, for seg selv og for andre.

Kate Anett KristoffersenTidgiver
Jeg er tidgiver på barnas stasjon og er en av tre damer som bidrar med middag hver onsdag.
Jeg er med som tidgiver fordi det er godt å kunne hjelpe til og samtidig bli kjent med nye mennesker. Og jeg syntes det er utrolig flott at frivillige organisasjoner stiller opp og hjelper de som trenger det. Noe jeg absolutt vil være en del av. Jeg er stolt av å jobbe sammen med så mange flotte ansatte og bli kjent med disse fantastiske brukerne.
Det fine med å være tidgiver på Barnas Stasjon er at jeg kan spre glede til andre, og samtidig få så enormt mye godhet og varme igjen. Det koster så lite, og gir så mye.
Cecilie FevangTidgiver

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og bidrar med en liten fortellerstund ca. en gang i måneden.

Det hele startet med at jeg for snart tre år siden trengte et praksissted i forbindelse med en utdanning i muntlig fortelling, og etter at praksisperioden var over føltes det bare naturlig å fortsette.

Det er fint å kunne bidra med noe som oppleves som meningsfylt for både barn og voksne. Og når det også innimellom skjer at et barn inntar fortellerstolen og helt spontant forteller et eventyr og alle de andre lytter andektig, ja da tenker jeg at vi er heldige som kan møtes her og oppleve slike magiske fellesskapsøyeblikk. Øyeblikket blir levende og Barnas Stasjon et godt sted å være.

Takk for at jeg får anledning til å bidra.

 
Brita DeråsTidgiver