Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Lier og Drammen holder åpnet hverdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00, og kl. 09.00 – kl. 18.00 onsdag.
Det er mulighet for å stikke innom stasjonen uten avtale hver dag kl. 09.00 til 15.00.

Gruppetilbud

Temalunsj

Tid:
Mandager kl. 12.00 – 14.30 fra februar 2019

Innhold:

Mål:

Kontaktperson:
Hege og Susanne

Familiegruppe

Tid:
6 Tirsdager kl.15.30-17.30, oppstart 29. januar 2019

Innhold:
Vi skal også kose oss med god mat, spill og film. Gruppen kan ha inntil fem familier pr. gang.

Deltakere:
Familier med barn i alderen 4-8 år

Mål:
Målet er å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, og skape gode minner. Vi prøver ut forskjellige aktiviteter, hvor foreldre og barn skal jobbe sammen for å få til noe.

Kontaktperson:
Gudrun og Hege

Tuning in to Kids (TIK)

Tid:
Nye grupper planlegges høsten 2019. Ta kontakt hvis du er interessert.

Deltakere:

Innhold:
Er et program som gir en mulighet til å lære om forskjellige måter å være foreldre på, å dele ideer og erfaringer. Store deler av kurset har fokus på følelser som tristhet, frykt og sinne, fordi det ofte er slike følelser som foreldre og barn har størst problemer med. Vi lærer om, og øver på metoder som kan hjelpe oss i foreldrerollen, når barna opplever disse følelsene.

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontaktperson:
Hege og Gudrun

KokkeLe

Tid:
Planlagt oppstart høsten 2019.
Ta kontakt hvis du er interessert!

Deltakere:
Maks 8 foreldre.
Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon

Innhold:

Mål:
Ha det moro på kjøkkenet
Lære å lage mat

Kontaktperson:
Camilla og Susanne

Fysisk aktivitet

Tid:
Fredag kl. 09.15 – ca 11.30

Innhold:
Vintersesongen: Vi benytter i hovedsak tilbudet på Drammensbadet og Bølgen treningssenter (spinning/ treningssal).
Vår/ Sommer/ høst: Vi benytter nærmiljøet for turer og snuser på ulike treningsformer; tur rundt Drammenselva, Spiralen, turstier i Lier, kajakkpadling, dans, bowling, jogging, ballspill og mye mer.
Vi tar også gjerne imot forslag til andre aktiviteter!

Utstyr: Badetøy, gode sko og egnede klær, -og en flaske med vann

Deltakere:
Du som har lyst til å røre på kroppen.

Mål:
Øke lysten og gelden ved å være i fysisk aktivitet.
Bli kjent med ulike aktivitetsformer sammen med andre
Være i enkel til moderat fysisk aktivitet
Få glede av å være sammen med andre når vi gjør fysisk aktivitet
Bli kjent med ulike treningsformer

Kontaktperson:
Marianne og Ann Marie

Kreativ aktivitet

Tid:
Siste før sommeren er 19.06.19. Vi planlegger oppstart igjen høsten 2019.

Brukere:
Brukere av Barnas Stasjon Drammen

Innhold:
Vi gjør ulike kreative aktiviteter; sy, tegne, male, bake, strikke, hekle, fargelegge, pynte kaker, lage kort -og masse mer – kom gjerne med forslag og hjelp oss å lære nye ting

Mål
Bli kjent med nye, enkle, kreative aktiviteter som dere også kan gjøre sammen hjemme
Kanskje du får deg en ny hobby
Utfordre seg selv med å gjøre ting du ikke kan

Kontaktperson:
Hege og Ann Marie

Babymassasje

Tid
Ta kontakt hvis du er interessert!

Utstyr
Ta med 2 store håndkler og det du ellers har i stellebagen
Dere får olje på kurset
Ha på behagelig tøy (vi sitter på gulvet og masserer)

Brukere
For foreldre som er brukere av Barnas Stasjon
Vi har/ kan holde egne kurs for fedre, unge foreldre, barn med spesielle behov m.m – ta kontakt!

Innhold
Teori og praktisk gjennomgang av babymassasje, kunnskap om bevissthetstilstander, gråt, berøring, øyekontakt, duft og nærhet. Temaer etter kursdeltakernes ønsker.

Mål
Fremme omsorgsfull berøring
Styrke samspillet og den kjærlighetsfulle tilknytningen mellom foreldre og barn
Se og lese barnets signaler og behov
Øke nærhet mellom fedre og barn

Positive faktorer barn og foreldre opplever ved en massasjestund
Samspill: Styrker og fordyper den kjærlige foreldre-barn bindingen (bonding): Øyekontakt, hud mot hud, latter, beroligende lyder, kilende lek, lukt, vekselsspill barn – forelder, varme, kommunikasjon og sang

Avslapping: hudkontakt er betryggende og avslappende, varmen hjelper barnet å slappe av, økt oksytocin – redusert kortisol (stresshormon)

Lindring: massasjen virker lindrende på smerter ved frigjøring av hormoner, berøringen lindrer direkte og gir trøst og nærhet, mage-tarm funksjon kan bedres ved hjelp av massasje

Stimulering: Massasjen styrker og regulerer respirasjonen – barnet puster jevnere, stimulerer det motoriske systemet, stimulerer nervecellene i huden og nervesystemet generelt.

Kontaktperson:
Ann Marie og Gudrun

Samlivskurset PREP

Tid
Nye kurs planlegges høsten 2019. Ta kontakt hvis du er interessert!

Mål
PREP skal gi innsikt i at dårlig kommunikasjon er ødeleggende for parforholdet
PREP skal bidra til økte ferdigheter i hvordan man kan håndtere konflikter på en trygg måte
PREP skal bevisstgjøre betydningen av å styrke det gode i samlivet
PREP skal oppmuntre til å se på samliv i et langsiktig perspektiv

Metode
Gjennom korte foredrag, parsamtaler og øvelser er målet at parene skal øke sin bevissthet om positive og negative samspillsprosesser i eget forhold.
Vi spiser et enkelt måltid sammen (foreldre og barn) før hver kurskveld.
Barna blir igjen sammen med frivillige mens foreldrene er på kurs.

Effekt av PREP
Parene viser større grad av tilbøyelighet til å ha opprettholdt et godt forhold fem år etter kurset, enn par i kontrollgrupper
– Parene har lavere grad av negativ kommunikasjon opptil fem år etter deltakelse på kurs, enn par i kontrollgrupper
– Par har langt lavere andel samlivsbrudd sammenliknet med andre par i kontrollgrupper
– Par rapporterer lavere grad av fysisk aggresjon i årene etter gjennomført kurs, enn par i kontrollgrupper.

Kontaktperson:
Marianne og Ann Marie

Fra minus til pluss – Kurs i hverdagsøkonomi

Vi holder kurs i enkel økonomi der vi prøver å finne måter å spare noen kroner i hverdagen.

Tid:

Vi planlegger kurs høsten 2019. Ta kontakt hvis du er interessert!

Brukere:
Familier med liten inntekt som ikke får husholdets inntekt til å dekke familiens nødvendige utgifter.

Familier med disponeringsproblemer på tross av at inntekten objektivt sett tilsier at familien burde være økonomisk selvhjulpen.

Familier som ønsker bedre kontroll over hverdagsøkonomien

Innhold:
Vi går kort inn på budsjett, strømavtaler, mobilabonnement, nettbank, handlevaner, «sløsefeller» og mye mer.

Mål:
Forebygge økonomiske utfordringer
Redusere konsekvensene av dårlig økonomisk styring og gjeldsproblematikk i familier

Kontaktperson:
Ann Marie og Marianne

Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

  • Foreldreveiledning

  • Parsamtaler

  • Familiesamtaler

  • Barnesamtaler

Miljøtilbud

Åpent hus

Tid:
Fredager kl. 12.00 – 14.30

Innhold:
Alle er velkommen til å komme innom; se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre, slappe av med en kopp kaffe/ te eller hjelpe oss å strikke en lapp til vårt felles prosjekt: lappeteppe.

Deltakere:
Småbarnsforeldre og samarbeidspartnere eller andre som lurer på hvem vi er.

Mål:
Møteplass uten fast avtale
Se våre lokaler og høre om vårt tilbud
Hyggelig samvær med andre småbarnsforeldre

Kontaktperson:
Marianne og Susanne

Lunsj

Tid:
Planlagt oppstart høsten 2019

Innhold:
Dele et  måltid rundt felles bords

Deltakere:
Nye og kjente foreldre i målgruppa til Barnas Stasjon

Mål:
Et måltid der barnet er i fokus
Tilby enkel og sunn hverdagskost
Bygge nettverk
Øve på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved et bord, dekke, sende, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker, rydde mm.

Kontaktperson:
Hege og Ingvild

Middag

Tid
Feriepause – men starter opp igjen i midten av august 2019.

Onsdag kl. 15.00-18.00.
Alle må være på plass til kl. 15.30!
Påmelding på SMS innen tirsdag kl. 15.00 til 959 27 271 (gi beskjed om allergier/ spesielle behov)

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Måltid, aktivitet
Sosialt samvær med andre småbarnsfamilier

Vi har ulike tidgivere som deltar; noen er her hver uke og lager mat, og en gang per mnd kommer Brita -vår kreative eventyrforteller.

Mål:
Skape nettverk
Observasjons og veiledningsarena
Skape opplevelser sammen
Nyte et godt måltid sammen med andre

Kontaktperson:
Gudrun, Hege og Camilla

Ferie

Tid:
Hvert år i løpet av juni, juli eller august

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon som har brukt oss en periode

Innhold:
Ferieopplevelser sammen med dine nærmeste og andre på Barnas Stasjon
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltider

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Kontaktperson:
Ingvild

Høytider

I allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis og det er nødvendig med påmelding. Se eget program for høytiden.

Tid:
Se eget program/ Ta kontakt i forkant av høytiden

Innhold:
Sosialt samvær
Tradisjonelle aktiviteter knyttet til høytiden
Kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Styrke positivt samspill barn/foreldre.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.
Skape nye hyggelige tradisjoner

Kontaktperson:
Ingvild

Andre tilbud

Samvær

Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn – foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Vi har også en skjermet uteplass i bakgården. Rommet har en hyggelig sofagruppe og et kjøkkenbord der man kan sitte ca 8 stykker. Det er dessverre ikke tilgang til kjøkken, men det er fortsatt mulighet for å lage seg varm drikke.

Praktisk gjennomføring:
Dere må ha egen tilsynsfører som har ansvar for brann- og låserutiner.
Pris: 750,- for 2 timer
Bestilling av samvær: Saksbehandler tar kontakt med oss for avtale
I god tid før samvær: Tilsynsfører tar kontakt for gjennomgang av brann- og låserutiner/ utlevering av nøkkel mm.
Avbestilling: Vi minner om at samværslokalet må avbestilles senest 2 uker før oppsatt tid, hvis ikke belastes dere for leien.

Kontaktperson:
ingvild.harstad@blakors.no – 905 87 027 eller  959 27 271

Samværene planlegges og tilpasses den enkelte familie. Barnas behov  er i hovedfokus.
Samværene  kan være alene med familien eller på gruppetiltak ved Barnas Stasjon.

Brukte klær

Barnas Stasjon tar i mot pent brukte klær 0-8 år. Vi ønsker sårt plagg av ull. Det samme med pent brukt baby- og barneutstyr som for eksempel vogner, stellebord, senger og lignende. Når våren nærmer seg er vi glade for sykler for barn i alderen 4-9 år.

Deltakere:
Bruktboden kan benyttes av våre brukere og evt. andre.

Mål:
Gi bort gratis klær og utstyr
Gjenbruk av klær og utstyr som er hele, rene og som tåler litt til

Kontaktperson:
Ingvild på tlf. 90587027, dersom du har noe du vil gi, eller du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Aktiviteter i helgen

1-2 helgedager per måned har vi tilbud til små og store.

Ofte er vi å treffe på Drammensbadet, men vi er også på aktiviteter som arrangeres i nærområdet – Lier og Drammen.
Det kan være teater, karneval, ake-, bade- eller blåbærtur, gårdsbesøk, deltakelse på festivaler mm.

Noen ganger deltar vi på Turistforeningen eller Union Scene sine arrangementer.

Kontakt oss for aktiviteter de kommende månedene 🙂  Tlf: 959 27 271

«Det finnes ikke dårlig vær – bare dårlige klær»

NADA Øreakupunktur

Vi tilbyr øreakupunktur i NADA-protokollen. Dette programmet benyttes som et supplement i behandlingen av mennesker med ulik avhengighet, stress og ulike forstyrrelser.

NADA-programmet ble i utgangspunktet utviklet med tanke for å lindre alle de fysiske og psykiske plagene i avrusingen av alkohol og narkotika. Samt i nedtrappingen av medisiner. Med årene har man igjennom utallige studier funnet ut at dette programmet kan brukes til langt mer enn det.

I dag benyttes NADA-programmet ofte som et støtteverktøy i terapeutiske behandlingsprogram for mennesker med personlighetsforstyrrelser, antisosiale forstyrrelser, spiseforstyrrelser, traumer, angst, depresjon og lignende. Det anvendes også i arbeidet av forebygging av tilbakefall til rusmisbruk, spiseforstyrrelser, depresjon og panikkangst m.m.

Det har også god effekt i forhold til avslapping.

Kontaktperson:
Ann Marie Johansen