Barnas Stasjon Fredrikstad finansieres via tilskudd fra det Buf-dir, Fredrikstad Kommune, søknad på prosjekt og gavemidler fra privatpersoner, firmaer og stiftelser/organisasjoner.  Alle gaver vi får fra privatpersoner, bedrifter, ideelle organisasjoner etc går direkte til økt aktivitet og støtte for barn og foreldre. Vi er  svært takknemlig for alle som har lyst til å støtte oss med en økonomisk gave.

Gaver kan gis med VIPPS 82510 eller Bankkonto 3126.31.12868 merk gaven «Barnas Stasjon»

Gavemidler brukes til positive aktiviteter og opplevelser for barn og deres familier, som vi ikke klarer dekke inn i vårt vanlige driftsbudsjett.  Det kan være turer til badeland eller lekeparker, opplevelse av kulturelle arrangement for barn, utflukter med buss, bevertning, mat eller utstyr til diverse aktiviteter internt på huset mm.

Hvis du vil gi en gave til Barnas Stasjon, Fredrikstad har vi kontonr 3126.31.12868 Merk gaven «Barnas Stasjon»
Merk gjerne gaven med ditt navn og adresse.

Vi har også VIPPS 82510

Leos lekeland