Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Hege Stormorken
Virksomhetsleder
Tlf 918 34 152

Elisa Sangiorgio Johansson
Familieterapeut
Tlf 971 55 620

Guro Bjørnsen Unnfoss
Miljøarbeider
Tlf 416 49 891

Stine Martinsen
Barnevernspedagog
Permisjon til august 2018

Lill Thorvaldsen
Miljøarbeider
Tlf 480 33 641

Camilla Wahlberg Norman
Barnevernspedagog
Tlf 468 64 033

Tonje Watne
Barnevernspedagog
Tlf 958 04  931

Malin Westerheim
Barnevernspedagog
Tlf 468 64 033

Ann-Kristin Ryen
Pedagogisk leder
Tlf 480 33 641

Christine Spro
Vernepleier
Tlf 476 54 638

Erica Pettersen
Miljøterapeut
Tlf 479 05 189