Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Hege Stormorken
Virksomhetsleder
Tlf 918 34 152

Elisa Sangiorgio Johansson
Familieterapeut
Tlf 971 55 620

Guro Bjørnsen Unnfoss
Miljøarbeider
Tlf 416 49 891

Stine Martinsen
Barnevernspedagog

Tlf 977 11 231

Lill Thorvaldsen
Miljøarbeider
Tlf 480 33 641

Camilla Wahlberg Norman
Barnevernspedagog
Tlf 468 64 033

Tonje Watne
Barnevernspedagog
Tlf 958 04  931

Morten Olavesen
Sosionom
Tlf 477 69 846

Maria Elena Johansen
Pedagogisk leder
Tlf 913 46 973

Christine Spro
Vernepleier
Tlf 476 54 638

Erica Pettersen
Miljøterapeut
Permisjon   – tilbake 1/4 2020

Martha D Rønning
Barnevernspedagog
Tlf 47915089