Barnas Stasjon skal  være et trygt og godt sted for både barn og voksne.
Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for småbarns familier i sårbare livssituasjoner. Målet er å styrke foreldrefunksjonen og bedre samspillet mellom foreldre og barn. Brukere av Barnas Stasjon er i en sårbar situasjon, men problemstillingene vil variere. Vi legger opp individuelle i tråd med den enkelte families ønsker og behov. Familier med barn fra 0-12 år er målgruppen vår, samt gravide.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at alle våre tilbud er gratis og at du ikke trenger henvisning for å ta kontakt. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når du tar kontakt vil vi invitere deg  til en bli-kjent-samtale. Der får du informasjon om våre tilbud og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi gjerne høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut hvordan Barnas Stasjon kan støtte dere i foreldrefunksjon og/eller styrke barnas oppvekstvilkår.

Nettverksbyggende- og sosiale tiltak

Familiemiddager, mestringsgrupper, barnegrupper, drop-in og Åpen Barnehage.  Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

 

Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

Vi tilbyr veiledning for å styrke de iboende ressursene hos dere som  foreldre. Vi tilbyr også forskningsbaserte kurs med mål om å gi foreldre økt kompetanse. Foreldrekurs tilbys både individuelt og i gruppe. COS er 1 veilednings metode som skal øke trygg tilknytning mellom foreldre/barn. Spør oss gjerne om mer informasjon.

Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider

Barnas Stasjon tilbyr gratis ferie- og høytidsaktiviteter.  Det er viktig for samspillet mellom foreldre og barn med gode opplevelser sammen. Det er også viktig for barn med varierte sanseinntrykk og opplevelser, og det er viktig at man kjenner til og opplever noen  kulturelle tradisjoner for å føle fellesskap med klassevenner og kamerater.

Barnas Stasjon har arrangement i Vinterferie, Påskeferie, Sommerferie og Høstferie. Vi arrangerer også  julaften og har tilbud om utflukter 1 helg pr mnd. Alle tilbud er gratis for brukerne.  Noen tilbud har begrensede plasser og forpliktende påmelding.

COS-P (CIRCLE OF SECURITY-PARENTING)

Dette er en veilednings metode utarbeidet av amerikanske forskere. Den blir også kalt Trygghetssirkelen.
Den retter seg mot foreldrene og har som mål å fremme trygg tilknytning for det enkelte barn.
Programmet består av en DVD med 7 kapitler (8 for spedbarnsforeldre). Timene bygger på hverandre og det legges opp til et treff i uka.
På hvert treff vises det videosekvenser fra situasjoner som foreldre lett kjenner seg igjen i. Med jevne mellomrom stoppes filmen for å snakke om det man ser og aktuelle tema i forhold til foreldrenes egne erfaringer.
Vi tilbyr COS-P både individuelt og i gruppe.

Barnebod

Vi har en bruktbod med barnetøy og barneutstyr der de som er i behov kan hente klær og utstyr til barna sine. Barneboden er åpen mandag, onsdag og fredag mellom kl 12:00-13:00. Ring oss for timebestilling på telefon 69314866. Dersom du ikke er registrert på lavterskel, må du registrere deg samt ha et inntaksmøte i forkant.

Åpningstidene kan variere pga ferieavvikling og kursdager.
Har du brukt barnetøy og barneutstyr som du vil gi bort, kan du kontakte oss. Klærne og utstyret må være helt, rent og pent. Vi har behov for sesong-relatert tøy/sko/utstyr som fleece, ullundertøy, yttertøy, boblebukser, parkdresser, regntøy, cherrox, vintersko, joggesko, gymsko.
PS Vi har liten lagringskapasitet og tar helst ikke i mot sommertøy på vinteren og omvendt.