Tidgivere er en viktig i ressurs på Barnas Stasjon
Våre Tidgivere er håndplukkede etter intervju og referanser.

Med hjerte, kunnskap og kraft supplerer de vårt faglige tilbud.

Akkurat nå søker vi Tidgivere som kan bidra ukentlig i vår Åpen Barnehage (onsdag/fredag) og på Familiemiddager (onsdag) fra høsten 2018.

Vi ønsker også flere Tidgivere som kan bidra på helge- og ferie aktiviteteter.

Ta kontakt med Jorid på Plankebyen Frivilligsentral for mer informasjon 9712 5661

Alle Tidgivere må underskrive taushetserklæring og fremlegge politiattest før de kan starte.
Tidgivere har definerte oppgaver og klare retningslinjer.

Vi har for tiden 11  Tidgivere som bidrar fast ukentlig og ytterligere 40 Tidgivere som bidrar i ferier, høytider og ved tilkalling. Våre tidgivere kan bistå i fex familiemiddager, skolegrupper, tur/ferieaktiviteter og i barneboden.

Bruk kontaktskjemaet dersom du ønsker å bli Tidgiver på Barnas Stasjon.

Ingvild ØvermoTidgiver - 3 t fast hver uke
Birthe BråthenTidgiver - Fast hver uke
Kai KarlsenTidgiver - Ferie/Fritid
Anette ThorstensenTidgiver - Yoga instruktør

Eileen PedersenFerieaktiviteter + Familiemiddag

Sanne StormorkenFTU aktivitetsgruppe + ferieaktiviteter
Frivillige på Blå Marked 2018