En oppvekst varer livet ut

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide.

Vi er til for å hjelpe

Barnas Stasjon Hamar har Åpent Hus hverdager kl 10.00 – 14.00 der også nye er velkommen. Lunsj kl 11.30-12.00. Timeavtale for veiledning eller samtaler som vedrører foreldrerollen kan avtales direkte med ansatte mellom kl 08.00 – 15.30 mandag – torsdag. På fredager er det Åpen lunsj mellom kl 11.00 – 13.00. Alle velkommen! Eget program for gruppetilbud og turer/aktiviteter knyttet til ferier og høytid.

Barnas Stasjoner et gratis tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon. Barnas Stasjon er et sted hvor barna blir sett, hørt og tatt på alvor – og hvor egenskaper, ferdigheter og samholdet løftes fram gjennom en kombinasjon av mestringsfremmende aktiviteter og samtale. I et fellesskap som varer over tid skal Barnas Stasjon således være et virkemiddel for å sikre at barn, så langt det er mulig, vokser opp med trygge oppvekstsvilkår i eget hjem og i eget nærmiljø. Gruppefellesskap med flere familier har vist seg å være til god hjelp for mange. Belastningene i familiene kan være ulike; psykisk helse, rusrelaterte vansker, vold i nære relasjoner, ønske om større nettverk, økonomi, du trenger kontakt med hjelpeapparatet, men vet ikke hvem, hvor eller hvordan. – Hvordan forstå barnets behov – og hjelp til å håndtere egne frustrasjoner når barn oppfører seg utfordrende.

Alle barn og foreldre er forskjellige og takler utfordringer og vanskeligheter ulikt. Til tross for krevende familieforhold, viser en rekke eksempler at barna allikevel kan klare seg godt. Det vi vet bidrar til å styrke barn, i tillegg til personlige egenskaper, er kunnskap om og forståelse av situasjonen, samt tilgjengelig nettverk og sosial kompetanse. En oppvekst varer livet ut. Tilpasset støtte og veiledning til foreldrene mens barna enda er små – er derfor viktig i det forebyggende arbeidet for framtidas foreldre.

Et trygt sted

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med minst et barn i alderen 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide. De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Barnas Stasjon Hamar

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når en ny tar kontakt inviterer vi til en kartleggingssamtale. Her får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Vi tilbyr ulike tiltak:

  • Nettverksbyggende og sosiale tiltak
  • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning
  • Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider

Nyeste innlegg

Sesongstart barselgruppe 28.08

  Barselgruppe tilbys hele året for alle som benytter…

Oppstart av nye foreldrekurs, COS-p: tirsdager og onsdager

Nå starter vi nye grupper med foreldrekurs i COS-p. Dette er…

Oppstart av ny Utegruppe på Domkirkeodden onsdag 23.08.2017

Ny utegruppe har oppstart onsdag 23. august. Har dere lyst…
Fantastisk gave

Fantastisk julegave

Fantastisk julegave til Barnas Stasjon Hamar! Av alle gode…