Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Kjærsti Bakke
Virksomhetsleder

Hilde Karine Nyhus
Miljøterapeut

Øystein Bakke
Miljøterapeut

Eli Bohmer
Miljøterapeut

Turid Tamnes
Miljøterapeut