Vi er avhengig av Tidgiveres arbeid og innsats!
Våre Tidgivere er håndplukkede etter intervju og referanser.

Alle Tidgivere må underskrive taushetserklæring og legge fram politiattest.
Tidgivere har definerte oppgaver og klare retningslinjer. Deres hovedoppgaver er å være gode rollemodeller og å vise omsorg og raushet. Vi har for tiden 18 Tidgivere som deltar på pappagruppen, mødregruppen , barselgruppen og middagssamlingene.

Bruk kontaktskjemaet dersom du ønsker å bli Tidgiver på Barnas Stasjon.

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og bidrar med… Jeg er med som Tidgiver fordi… Det fine med å være med som Tidgiver på Barnas Stasjon er…

NavnTidgiver

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og bidrar med… Jeg er med som Tidgiver fordi… Det fine med å være med som Tidgiver på Barnas Stasjon er…

NavnTidgiver

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og bidrar med… Jeg er med som Tidgiver fordi… Det fine med å være med som Tidgiver på Barnas Stasjon er…

NavnTidgiver