Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Hamar holder åpnet hver dag unntatt i helgene.
Det er mulighet for å stikke innom stasjonen uten avtale mandag og torsdag kl 10-15, tirsdag, onsdag og fredag kl 10-14. Du kan gjøre individuell avtale for foreldreveiledning, parsamtaler, familiesamtaler og barnesamtaler hver dag i perioden 8.00-15.00. Avklar tidspunkt direkte med en ansatt eller send forespørsel til 99093994

Gruppetilbud

Spe- og småbarnsgruppe

Tid:
Hver mandag kl. 11.30-13.00

Innhold:
Lunsj, tema, besøk av ulike instanser

Deltakere:
Foreldre med barn opp til oppstart i barnehage

Mål:
Trygge nybakte foreldre
Styrke foreldreferdigheter
Nettverksbygging

Pappagruppe

Tid:
Oppstart høsten 2017

Innhold:

Middag, foredrag, samtaler, refleksjon, samspill.

Deltakere:
Fedre som er brukere av Barnas stasjon.

Mål:
Målet med gruppa er å treffe andre fedre, og å ha noen å prate med om hvordan man kan fylle papparollen med ulike aktiviteter.
Økt foreldrekompetanse, og å bygge nettverk.

Ta kontakt med Øystein på tlf. 48897443 for mer informasjon.

COS-P (Circle of Security)

COS gruppemodell

Tid:
Tirsdager kl 14.00 – 16.00 med middag og onsdager kl. 12.00 – 13.30 – Nytt kurs starter i august 2017
(Vi har frivillige som er barnevakter, mens foreldrene er på kurs)

Deltakere:
Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon. Nye familier er også velkommen.

Innhold:
Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Les mer..

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontaktperson:

Hilde Karine Nyhuus og Eli Bøhmer

Utegruppe

Tid:
Onsdag
  kl.15.00 – 18.00

Innhold:

Middag i Drengstua eller rundt bålpanna

Utvelgelse av høvding og medhjelper

Fordeling av grupper i aktivitet og arbeidsoppgaver:

  • Lage seljefløyte
  • Hinderløype – balanse
  • Lage fiskeredskap
  • Et måltid fra jord til bord
  • Spikke sjøorm
  • Lære om småkryp i skog og vann….

Fellessamling

Mål:
Styrke samspillet mellom foreldre/barn

Være sammen hele familien – dele gode opplevelser

Veiledningsarena

Mellomrommet

Tid:
Torsdag
: 10.00 -15.00

Innhold:

Du kan be om timeavtale for veiledning og støtte om du strever med kontakt opp mot offentlige instanser – eller trenger annen hjelp knyttet til økonomi, arbeid, forvaltning etc. Kontaktperson er Hilde Karine Nyhuus: 46862768

Brukere:

Foreldre som har en «samarbeidsavtale» med Barnas Stasjon

Yoga

Tid:
Torsdag 10.45-12.00

Brukere:
For foreldre som er brukere av Barnas Stasjon

Innhold:

Rolig medisinsk yoga under veiledning av Mette Dahl Johansen


Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

  • Foreldreveiledning

  • Parsamtaler

  • Familiesamtaler

  • Barnesamtaler

Miljøtilbud

Lunsj

Tid:
Mandag-torsdag kl 11.30-12.00
Fredag kl 11.00-14.00

Innhold:
Dele et  måltid rundt felles bords

Deltakere:
Nye og kjente foreldre i målgruppa til Barnas Stasjon

Mål:
Et måltid der barnet er i fokus
Tilby enkel og sunn hverdagskost
Bygge nettverk

Ferie

Hvert år i løpet av juni måned

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltid

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Høytider

I allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis og det er nødvendig med påmelding. Se eget program for høytiden.

Tid:
Se eget program

Innhold:
Sosialt samvær, servering, kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Styrke positivt samspill barn/foreldre.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.

Andre tilbud

Samvær

Barnas Stasjon leier ut lokale til ulike typer samvær. I begrenset omfang har vi tilsyn under samvær på oppdrag fra kommune eller BUF-etat.

Samværene i regi av Barnas Stasjon planlegges og tilpasses den enkelte familie. Barnas behov er i hovedfokus. Samværene  kan være alene med familien eller på gruppetiltak ved Barnas Stasjon.