Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Kristiansand holder åpnet hver dag fra kl. 08.00 til kl. 18.30, unntatt i helgene.
Det er mulighet for å stikke innom stasjonen uten avtale hver dag kl. 09.00 til 15.00.

Gruppetilbud

Barselgruppe

Tid:
Annen hver onsdag kl. 11.00-13.00

Innhold:
Lunsj, tema, besøk av ulike instanser

Deltakere:
Foreldre med barn opp til ca. 6 måneder

Mål:
Trygge nybakte foreldre
Styrke foreldreferdigheter
Nettverksbygging

Kontakt Marit Røstad, tlf. 917 27 514 eller Anne-Randi Hanssen, tlf. 991 59 005 for mer informasjon.

Mødregrupper

Tid:
Torsdager kl. 16.00-18.00

Innhold:
Middag, aktivitet, tema med diskusjon

Deltakere:
Mødre og deres barn

Mål:
Gode opplevelser mødre-barn
Kunnskapsheving, bevisstgjøring, refleksjon
Styrke foreldrerollen
Nettverksskaping

Kontakt Anne-Randi Hanssen på tlf. 991 59 005 for mer informasjon.

Pappagrupper

Tid:
Mandager fra kl. 16.00 til 18.00.

Innhold:

Middag, samtaler, aktiviteter. Vi er mye ute på tur.

Deltakere:
Fedre med barna sine som er brukere av Barnas Stasjon.

Mål:

Å treffe andre fedre. Å ha noen å prate med om papparollen.
Økt foreldrekompetanse og å bygge nettverk.

Kontakt Knut Are Jølstad for mer informasjon. Tlf. 971 94 474

COS-P (Circle of Security)

COS-P

Tid:
Nytt kurs hver vår og høst. Individuelle forløp startes kontinuerlig.

Deltakere:
Foreldre som er brukere av Barnas Stasjon

Innhold:
Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Les mer..

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontakt Nina Lahr Moi, tlf. 9208 0102 eller Mette Austrud, tlf. 9756 7466 for mer informasjon.

Jente på Barnas Stasjon

Barnegruppe

Tid:
Annen hver mandag kl. 16.00 – 18.00

Innhold:
Barnegruppa er et tilbud til barn i alderen 6 til 8 år. Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foresatte.
Tema kan være: Ulike følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv.
Aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.

Mål:
Å være med på å hjelpe barna til å sette ord på og snakke om følelser.
Å bevisstgjøre om egne valg og å tørre å si ifra.
Samhold, samarbeid og glede.

Kontakt Marit Røstad, tlf. 917 27 514 eller Mette Austrud tlf. 9756 7466 for mer informasjon.

Stressmestringskurs

Tid:
5 samlinger a 2 timer
Kursene kjøres hver høst og vår

Brukere:
For foreldre som er brukere av Barnas Stasjon

Innhold:
Tema som bla: Hva er stress? Hva er positivt stress? Hva er negativt stress? Hvordan påvirker stress helsen vår? Kartlegging av stressituasjoner. Følelser og kroppslige reaksjoner på stress. Hva kan du gjøre med stress? Generelle tiltak for å styrke helsen vår. Hva gir deg energi, glede?
Diskusjon i gruppen
Oppgaver
Kunnskapsheving

Mål
Bevisstgjøring av egen situasjon og hva man kan gjøre med den

Kontakt Knut Are Jølstad tlf. 971 94 474 eller Marit Røstad tlf. 9172 7514 for mere informasjon.

Mor-barngruppe

Tid:

Annen hver onsdag kl. 11.00 – 13.00

Brukere:

Mødre med barn fra ca. 6 måneder til ca. 1 år

Innhold:

Lunsj, tema, besøk av ulike instanser, aktiviteter

Mål:
Styrke foreldreferdigheter
Nettverksbygging

Kontakt Mette Austrud tlf. 975 67 466 eller Nina Lahr Moi tlf. 920 80 102 for mer informasjon..

Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

  • Individuelle samtaler

  • Foreldreveiledning

  • Familiesamtale

  • Barnesamtaler

Miljøtilbud

Drop-in

Tid:
Hver dag mellom 09.00 og 15.00.

Innhold:
En kaffekopp og en prat. «Stikke innom».

 

Middagssamlinger

Tid
Hver tirsdag kl. 16.00-18.00
Hver onsdag kl. 16.00-18.00

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Måltid, aktivitet

Mål:
Et sunt, godt måltid i fellesskap med andre brukere, ansatte og tidgivere

Skape nettverk
Gode opplevelser

Kontakt Anne-Randi Hanssen, tlf. 9915 9005 for mer informasjon.

Ferie

Hvert år i løpet av juni måned

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltid

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Høytider

I allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre.

Tid:
Se eget program

Innhold:
Sosialt samvær, servering, kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.

Andre tilbud

Helgeaktiviteter

Av og til inviteres det til helgeaktiviteter som f.eks å besøke dyreparken, gå på tur el.l.

Bruktbod

Barnas Stasjon tar i mot pent brukte klær 0-8 år. Det samme med pent brukt baby- og barneutstyr som for eksempel vogner, stellebord, senger og lignende.

Bruktboden kan benyttes av våre brukere og evt. andre.

Ta kontakt med Anne-Randi Hanssen på tlf. 991 59 005 dersom du har noe du vil gi, eller du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Leiligheter

Barnas Stasjon Kristiansand har 3 leiligheter der familier kan bo opptil 1 år.
Familier som skal bo her må ha et etablert samarbeid med barnevernet.
Familiene følges opp etter egen tiltaksplan.

Kontakt Anne-Randi Hanssen, tlf. 9915 9005 dersom du ønsker mer informasjon.

Samvær

Barnas Stasjon gjennomfører mange typer samvær, men er ikke tilsynsførere.

Samværene planlegges og tilpasses den enkelte familie, i hovedsak familier som er i kontakt med Barnas Stasjon. Barnas behov  er i hovedfokus. Samværene  kan være alene med familien eller på gruppetiltak ved Barnas Stasjon.

Barnas Stasjon kan kun ha noen få samværsopplegg gående samtidig. Kontakt Anne-Randi Hanssen, tlf. 9915 9005 dersom mer informasjon ønskes.