Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Lier og Drammen holder åpnet hverdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00, og kl. 09.00 – kl. 18.00 onsdag/ torsdag.
Det er mulighet for å stikke innom stasjonen uten avtale hver dag kl. 09.00 til 15.00.

Gruppetilbud

Barnegruppe

Tid:
Ikke bestemt enda for 2019 (lukket gruppe)

Innhold:
Barnegruppa er et tilbud til barn i alderen 5-8 år i familier med psykiske og/eller rusrelaterte sårbarheter. Her kan barn møte andre barn i lignende situasjoner som dem selv. Gruppene går over 7 uker, etter skoletid.

Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foresatte. Vi tar opp ulike temaer som følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv.
Vi har aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.
Vi driver flere grupper i året.

Mål:
Å være med på å hjelpe barna til å sette ord på og snakke om følelser.
Å bevisstgjøre om egne valg og å tørre å si ifra.
Samhold, samarbeid og glede.

Kontaktperson:
Marianne og Hege

Småbarnsgruppe (0-4 år) og gravide

Tid:
Tidspunkt for høsten 2019 er ikke avklart, men alle er velkommen mandag og fredag på lunsj og åpent hus!

Innhold:
Lunsj, treffe andre, samtale om ulike temaer vi er opptatt av som småbarnsforeldre, støtte hverandre, invitere inn profesjonelle vi kan ha nytte av å snakke med

Deltakere:
Gravide, omsorgspersoner og deres barn
(Barn som har barnehageplass bør benytte det gode pedagogiske tilbudet de får der – da kan foreldren komme alene).

Mål:
Meningsfull fritid og gode opplevelser forelder-barn
Kunnskapsheving, bevisstgjøring, refleksjon
Styrke foreldrerollen
Nettverksskaping

Kontaktperson:
Gudrun og Marianne

Circle of Security (COS International) Gruppemodell

Tid:
Tirsdager kl. 11.30 – 14.30. Oppstart 21.08.18

Deltakere:
4-8 foreldre. Gjerne par. Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon

Innhold:
Forebyggende tilbud med 12 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Les mer..

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontaktperson:
Ann Marie

Circle of Security (COS -Parenting)

Tid:
Tirsdager kl. 09.30 – 12.00. Oppstart 28.08.18

Ta kontakt hvis du er interessert!

Deltakere:
4-8 foreldre. Gjerne par. Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon

Innhold:
Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Les mer..

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontaktperson:
Gudrun og Marianne

Fysisk aktivitet

Tid:
Fredag kl. 09.15 – ca 11.00

Innhold:
Vintersesongen: Vi benytter i hovedsak tilbudet på Drammensbadet og Bølgen treningssenter (spinning/ treningssal).
Vår/ Sommer/ høst: Vi benytter nærmiljøet for turer og snuser på ulike treningsformer; tur rundt Drammenselva, Spiralen, turstier i Lier, kajakkpadling, dans, bowling, jogging, ballspill og mye mer.
Vi tar også gjerne imot forslag til andre aktiviteter!

Utstyr: Badetøy, gode sko og egnede klær, -og en flaske med vann

Deltakere:
Du som har lyst til å røre på kroppen.

Mål:
Øke lysten og gelden ved å være i fysisk aktivitet.
Bli kjent med ulike aktivitetsformer sammen med andre
Være i enkel til moderat fysisk aktivitet
Få glede av å være sammen med andre når vi gjør fysisk aktivitet
Bli kjent med ulike treningsformer

Kontaktperson:
Marianne og Ann Marie

Kreativt hjørne

Tid:
Torsdag kl. 09.30 – 12.00

Brukere:
Brukere av Barnas Stasjon Lier/ Drammen

Innhold:
Vi gjør ulike kreative aktiviteter; sy, tegne, male, bake, strikke, hekle, fargelegge, pynte kaker, lage kort -og masse mer – kom gjerne med forslag og hjelp oss å lære nye ting

Mål
Bli kjent med nye, enkle, kreative aktiviteter som dere også kan gjøre sammen hjemme
Kanskje du får deg en ny hobby
Utfordre seg selv med å gjøre ting du ikke kan

Kontaktperson:
Gudrun og Hege

Babymassasje

Tid
Det vil bli kurs høsten 2018 – ta kontakt hvis du er interessert!

Utstyr
Ta med 2 store håndkler og det du ellers har i stellebagen
Dere får olje på kurset
Ha på behagelig tøy (vi sitter på gulvet og masserer)

Brukere
For foreldre som er brukere av Barnas Stasjon
Vi har/ kan holde egne kurs for fedre, unge foreldre, barn med spesielle behov m.m – ta kontakt!

Innhold
Teori og praktisk gjennomgang av babymassasje, kunnskap om bevissthetstilstander, gråt, berøring, øyekontakt, duft og nærhet. Temaer etter kursdeltakernes ønsker.

Mål
Fremme omsorgsfull berøring
Styrke samspillet og den kjærlighetsfulle tilknytningen mellom foreldre og barn
Se og lese barnets signaler og behov
Øke nærhet mellom fedre og barn

Positive faktorer barn og foreldre opplever ved en massasjestund
Samspill: Styrker og fordyper den kjærlige foreldre-barn bindingen (bonding): Øyekontakt, hud mot hud, latter, beroligende lyder, kilende lek, lukt, vekselsspill barn – forelder, varme, kommunikasjon og sang

Avslapping: hudkontakt er betryggende og avslappende, varmen hjelper barnet å slappe av, økt oksytocin – redusert kortisol (stresshormon)

Lindring: massasjen virker lindrende på smerter ved frigjøring av hormoner, berøringen lindrer direkte og gir trøst og nærhet, mage-tarm funksjon kan bedres ved hjelp av massasje

Stimulering: Massasjen styrker og regulerer respirasjonen – barnet puster jevnere, stimulerer det motoriske systemet, stimulerer nervecellene i huden og nervesystemet generelt.

Kontaktperson:
Ann Marie og Gudrun

Samlivskurset PREP

Tid
Nye kurs planlegges i begynnelsen av 2019. Ta kontakt hvis du er interessert!

Mål
PREP skal gi innsikt i at dårlig kommunikasjon er ødeleggende for parforholdet
PREP skal bidra til økte ferdigheter i hvordan man kan håndtere konflikter på en trygg måte
PREP skal bevisstgjøre betydningen av å styrke det gode i samlivet
PREP skal oppmuntre til å se på samliv i et langsiktig perspektiv

Metode
Gjennom korte foredrag, parsamtaler og øvelser er målet at parene skal øke sin bevissthet om positive og negative samspillsprosesser i eget forhold.
Vi spiser et enkelt måltid sammen (foreldre og barn) før hver kurskveld.
Barna blir igjen sammen med frivillige mens foreldrene er på kurs.

Effekt av PREP
Parene viser større grad av tilbøyelighet til å ha opprettholdt et godt forhold fem år etter kurset, enn par i kontrollgrupper
– Parene har lavere grad av negativ kommunikasjon opptil fem år etter deltakelse på kurs, enn par i kontrollgrupper
– Par har langt lavere andel samlivsbrudd sammenliknet med andre par i kontrollgrupper
– Par rapporterer lavere grad av fysisk aggresjon i årene etter gjennomført kurs, enn par i kontrollgrupper.

Kontaktperson:
Marianne og Ann Marie

Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

  • Foreldreveiledning

  • Parsamtaler

  • Familiesamtaler

  • Barnesamtaler

Miljøtilbud

Åpent hus

Tid:
Mandag kl. 12.00 – 14.30 og Fredag kl. 11.30 – 14.30
Mandag er åpent også for de som ikke kan snakke eller formidle seg på norsk.

Innhold:
Alle er velkommen til å komme innom; se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre, slappe av med en kopp kaffe/ te eller hjelpe oss å strikke en lapp til vårt felles prosjekt: lappeteppe.

Deltakere:
Småbarnsforeldre og samarbeidspartnere eller andre som lurer på hvem vi er.

Mål:
Møteplass uten fast avtale
Se våre lokaler og høre om vårt tilbud
Hyggelig samvær med andre småbarnsforeldre

Kontaktperson:
Hege og Ingvild

Lunsj

Tid:
Mandag kl. 12.00 – ca. kl. 13.00
Fredag kl. 11.30 – ca. kl. 12.30

Innhold:
Dele et  måltid rundt felles bords

Deltakere:
Nye og kjente foreldre i målgruppa til Barnas Stasjon

Mål:
Et måltid der barnet er i fokus
Tilby enkel og sunn hverdagskost
Bygge nettverk
Øve på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved et bord, dekke, sende, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker, rydde mm.

Kontaktperson:
Hege og Ingvild

Middag

Tid
Onsdag kl. 15.00-18.00.
Alle må være på plass til kl. 15.30!
Påmelding på SMS innen tirsdag kl. 15.00 til 959 27 271 (gi beskjed om allergier/ spesielle behov)

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Måltid, aktivitet
Sosialt samvær med andre småbarnsfamilier

Vi har ulike tidgivere som deltar; noen er her hver uke og lager mat, og en gang per mnd kommer Brita -vår kreative eventyrforteller.

Mål:
Skape nettverk
Observasjons og veiledningsarena
Skape opplevelser sammen
Nyte et godt måltid sammen med andre

Kontaktperson:
Gudrun, Hege og Camilla

Ferie

Tid:
Hvert år i løpet av juni, juli eller august

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon som har brukt oss en periode

Innhold:
Ferieopplevelser sammen med dine nærmeste og andre på Barnas Stasjon
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltider

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Kontaktperson:
Ingvild

Høytider

I allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis og det er nødvendig med påmelding. Se eget program for høytiden.

Tid:
Se eget program/ Ta kontakt i forkant av høytiden

Innhold:
Sosialt samvær
Tradisjonelle aktiviteter knyttet til høytiden
Kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Styrke positivt samspill barn/foreldre.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.
Skape nye hyggelige tradisjoner

Kontaktperson:
Ingvild

Andre tilbud

Samvær

Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn – foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Vi har også en skjermet uteplass i bakgården. Rommet har en hyggelig sofagruppe og et kjøkkenbord der man kan sitte ca 8 stykker. Det er dessverre ikke tilgang til kjøkken, men det er fortsatt mulighet for å lage seg varm drikke.

Praktisk gjennomføring:
Dere må ha egen tilsynsfører som har ansvar for brann- og låserutiner.
Pris: 750,- for 2 timer
Bestilling av samvær: Saksbehandler tar kontakt med oss for avtale
I god tid før samvær: Tilsynsfører tar kontakt for gjennomgang av brann- og låserutiner/ utlevering av nøkkel mm.
Avbestilling: Vi minner om at samværslokalet må avbestilles senest 2 uker før oppsatt tid, hvis ikke belastes dere for leien.

Kontaktperson:
ingvild.harstad@blakors.no – 905 87 027 eller  959 27 271

Samværene planlegges og tilpasses den enkelte familie. Barnas behov  er i hovedfokus.
Samværene  kan være alene med familien eller på gruppetiltak ved Barnas Stasjon.

Brukte klær

Barnas Stasjon tar i mot pent brukte klær 0-8 år. Vi ønsker sårt plagg av ull. Det samme med pent brukt baby- og barneutstyr som for eksempel vogner, stellebord, senger og lignende. Når våren nærmer seg er vi glade for sykler for barn i alderen 4-9 år.

Deltakere:
Bruktboden kan benyttes av våre brukere og evt. andre.

Mål:
Gi bort gratis klær og utstyr
Gjenbruk av klær og utstyr som er hele, rene og som tåler litt til

Kontaktperson:
Ingvild på tlf. 90587027, dersom du har noe du vil gi, eller du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Aktiviteter i helgen

1-2 helgedager per måned har vi tilbud til små og store.

Ofte er vi å treffe på Drammensbadet, men vi er også på aktiviteter som arrangeres i nærområdet – Lier og Drammen.
Det kan være teater, karneval, ake-, bade- eller blåbærtur, gårdsbesøk, deltakelse på festivaler mm.

Noen ganger deltar vi på Turistforeningen eller Union Scene sine arrangementer.

Kontakt oss for aktiviteter de kommende månedene 🙂  Tlf: 959 27 271

«Det finnes ikke dårlig vær – bare dårlige klær»

NADA Øreakupunktur

Vi tilbyr øreakupunktur i NADA-protokollen. Dette programmet benyttes som et supplement i behandlingen av mennesker med ulik avhengighet, stress og ulike forstyrrelser.

NADA-programmet ble i utgangspunktet utviklet med tanke for å lindre alle de fysiske og psykiske plagene i avrusingen av alkohol og narkotika. Samt i nedtrappingen av medisiner. Med årene har man igjennom utallige studier funnet ut at dette programmet kan brukes til langt mer enn det.

I dag benyttes NADA-programmet ofte som et støtteverktøy i terapeutiske behandlingsprogram for mennesker med personlighetsforstyrrelser, antisosiale forstyrrelser, spiseforstyrrelser, traumer, angst, depresjon og lignende. Det anvendes også i arbeidet av forebygging av tilbakefall til rusmisbruk, spiseforstyrrelser, depresjon og panikkangst m.m.

Det har også god effekt i forhold til avslapping.

Kontaktperson:
Ann Marie Johansen

Kurs i økonomi – «Ei krone her og ei krone der»

«Ei krone her og ei krone der»
Vi holder kurs i enkel økonomi der vi prøver å finne måter å spare noen kroner i  hverdagen.

Tid:
Nye kurs, sammen med Levekårsteamet (NAV og Drammen kommune), blir holdt i september/ oktober 2018.
Ta kontakt hvis du er interessert!

Brukere:
Familier med liten inntekt som ikke får husholdets inntekt til å dekke familiens nødvendige utgifter.
Familier med disponeringsproblemer på tross av at inntekten objektivt sett tilsier at familien burde være økonomisk selvhjulpen.
Familier som ønsker bedre kontroll over hverdagsøkonomien

Innhold:
Vi går kort inn på budsjett, strømavtaler, mobilabonnement, nettbank, handlevaner, «sløsefeller» og mye mer.

Mål:
Forebygge økonomiske utfordringer
Redusere konsekvensene av dårlig økonomisk styring og gjeldsproblematikk i familier

Kontaktperson:
Ann Marie og Marianne