Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at våre tilbud er gratis og at man ikke trenger henvisning for å benytte seg av våre tilbud. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon i Mandal holder åpnet hver dag fra kl. 08.00 til kl. 15.30, unntatt i helgene. Det er mulighet for å stikke innom stasjonen uten avtale hver dag kl. 09.00 til 15.00. Ring oss gjerne for å avtale tid for besøk.

Gruppetilbud

Middag

Tid:
Tirsdager kl. 15.30-18.00 . Påmelding på tlf eller sms før kl 19:00 dagen før.

Innhold:
Middag, aktivitet, tema etter avtale

Deltakere:
Foreldre og deres barn

Mål:
Gode opplevelser foreldre-barn
Kunnskapsheving, bevisstgjøring, refleksjon
Styrke foreldrerollen
Nettverksskaping

Kokk & Le

Tid:
Tirsdager kl.09:30-12:00 Påmelding på tlf eller sms før kl 19:00 dagen før. Husk å melde på hvor mange personer du skal servere middag.

Innhold:
Vi lager sunn og god mat sammen, som vi tar med hjem og server hver vår familie. Du lærer litt om matlaging og vi deler erfaringer om  hvordan vi kan skape hygge og trivsel rundt et måltid.

Deltakere:
Foreldre

Mål:
Mestring rundt matlaging
Kunnskapsheving, bevisstgjøring, refleksjon
Sosial møteplass med mye glede
Nettverksskaping

COS-P (Circle of Security)

COS-p

Tid:
Nytt kurs starter  på ettermiddager 11/10 kl 1630-1830.  Ta kontakt for mer informasjon per telefon 69341866 eller per mail bs.fredrikstad@blaakors.no.

Deltakere:
Foreldre eller gravide med tilknytning til Barnas Stasjon

Innhold:
Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og gir foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Les mer..

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontaktperson:
Elisa, Stine, Guro, Hege, Ann-Kristin og Tonje

Familiegruppe

Tid:

En fast gruppe med foreldre/barn møtes ukentlig for middag, lek og veiledning. Her får du 8 uker med ukentlig treff for barnet ditt og deg/dere, for å styrke samspillet og ha gode opplevelser sammen. Kurset starter opp med 2 «åpne» dager, slik at dere får en opplevelse av om dette er noe for dere. Fra 3. møtedato blir det den samme gruppen de resterende gangene.

Innhold:

Oppstart : Onsdag 19. september kl 1600-1800

Deltakere: Foreldre og barn som er registret  i lavterskeltilbudet ved Barnas Stasjon.

Familier med minst ett barn i alderen 4-8 år.

Mål:
Styrke samspill og realsjon mellom foreldre og barn.  Et godt sted å være der vi spiser middag sammen, før vi gjør aktiviteter og øvelser sammen for å bli bedre kjent og ha det hyggelig.

Drop-in

Tid:
Torsdager 09:30-12:00

Innhold:
Møteplass for foreldre med og uten barn. Et  uformelt treffpunkt med enkel bevertning. Fint tidspunkt å komme for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon.  Miljøterapeut er tilgjengelig for samtaler uten time-avtale.

Mål:
Å styrke foreldrenes nettverk
Arene for å sosial trening og fellesskap
Samhold, støtte og glede.

Mulighet for veiledning og samtale med miljøterapeut uten timeavtale.

Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

Foreldreveiledning

1:1 samtaler

Parsamtaler

Familiesamtaler

Barnesamtaler

Miljøtilbud

Bursdagslokale

Skal barnet ditt feire bursdag men det er vanskelige å invitere noen hjem til deres bolig? Som bruker av Barnas Stasjon kan du få låne en av våre lekerom med spiseplass for å arrangere selskapet. Dere må selv planlegge/arrangere selskapet og rydde etter bruk, men vi har en frivillig på huset som vil låse inn/ut etc.

Deltakere
Barn med foreldre som deltar i lavterskeltilbudet på  Barnas Stasjon

Innhold:
Bruk av lokale
Gode måltid

Mål:
Skape gode opplevelser

Ferie og helgeaktiviteter

Alle skolens ferier

Deltakere
Barn og foreldre som deltar i lavterskeltilbudet på  Barnas Stasjon

Innhold:
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltid

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Høytider

I allmenne høytider som påske og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis og det er nødvendig med påmelding. Se eget program for høytiden.

Tid:
Se eget program

Innhold:
Sosialt samvær, servering, kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytids feiringer.
Styrke positivt samspill barn/foreldre.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.

Andre tilbud

FTU – Forebyggende Trygg Ungdom

Ønsker du å få bedre kontakt med barnet ditt inn i ungdomsårene? Ønsker dere et bredere nettverk og at barna får mestre nye aktiviteter på en trygg sosial arena ? Har du eller barnet ditt behov for noen å prate med ?

I FTU har vi fokus på rusforebyggende aktiviteter, innsats for å styrke barnets selvfølelse i en sårbar periode og ikke minst samspillet mellom foreldre og barn.

Vi har foreldregrupper der vi kan dele utfordringer og styrke hverandre som foreldre, familiegrupper med fredagstaco og hyggelig aktiviteter for foreldre og barn sammen, og aktivitetsgrupper kun for barna for eksempel på bowling, badeland, kino mm.

Kan dette være aktuelt for deg eller barnet ditt? Ta kontakt med Christine for mer informasjon 69314866

Forebyggende Trygg Ungdom er et 3-årig prosjekt i samarbeid med Extrastiftelsen fra 2017-2019.

Timebasert oppfølging / individuell Cos-p

Barnas Stasjon har miljøterapeuter utdannet som barnevernspedagoger, sosionom og førskolepedagog med spesialpedagogikk.

Vi tilbyr timebaserte tjenester til barnevernskontor på Østlandet med familieveiledning, foreldrekurs (Cos-P), familieråd, ansvarsgrupper mm

Ta kontakt for utfyllende informasjon : bs.fredrikstad@blaakors.no

Samvær og lokalleie

Barnas Stasjon har et eget Familiesenter som tilbyr timebaserte avtaler for barnevern og buf-etat, bl.a som  tilsynsførere i støttede og beskyttede samvær.
Alle våre tilsynsførere er godt skolerte og erfarne miljøterapeuter med utdanning innen barnevern eller sosialt arbeid.

Vi har egne samværslokaler som er tilrettelagt for barn og ungdom, med muligheter for matlaging, spill, utelek etc.

Før første samvær får barna muligheten til å besøke Barnas Stasjon for en omvisning for å være best mulig forberedt til samvær.Vi ser barnets perspektiv og vil tilrettelegge de lokaliteter og tidspunkt som passer barnet/familien best, så langt det lar seg gjøre.

Vi leier også ut lokale uten tilsynsfører mellom mkl 0830-1530 på hverdager. Ta kontakt med oss på tlf for nærmere avtale, priser, kapasitet etc.