Om Barnas Stasjon

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-8 år, samt gravide. Barnas Stasjon er et tiltak som skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Det er kort vei inn og høy kompetanse innenfor. Vi tilbyr et trygt møtested for barnefamilier der barnets fysiske og psykiske helse, utvikling og velferd står i fokus.

Barnas Stasjon eies og drives av Blå Kors.

Behovet for Barnas Stasjon er stadig økende og vi skulle gjerne vært på enda flere steder i Norge.

I løpet av 2016 regner vi med følgende :

  • 25.000 besøkende
  • 700 middager til 14.000 gjester
  • 9.000 deltagere på Ferie- og fritidstilbud
  • 6.000 støttesamtaler med barn og voksne

Hver Barnas Stasjon har egne hjemmesider med informasjon om program og tilbud. Velg stasjonen nær deg fra menyen i toppen.

Historikk

Den første Barnas Stasjon ble etablert i Fredrikstad i 2006. I forbindelse med TV-aksjonen Blå Kors i 2008, hvor Barnas Stasjon var et av hovedprosjektene, ble det etablert nye stasjoner i Trondheim, Hamar og Kristiansand. I 2011 fikk vi etableringer i Drammen og i 2016 ble Barnas Stasjon etablert i Oslo.

I dag teller vi altså seks Barnas Stasjoner rundt omkring i landet.

Miljø

Vi holder til i hjemmekoselige hus du skal føle deg velkommen og bli møtt med respekt og ydmykhet. Personalet består av både ansatte og Tidgivere (frivillige). Barnas Stasjon har høy aktivitet og rommer ulike tilbud for familier i målgruppen.

Tilbud

  • Vi sikrer barn god utviklingsstøtte og styrker foreldrefunksjonene ved å arbeide med foresattes omsorgskompetanse over tid.
  • Vi tilbyr et trygt møtested for barnefamilier der barnets helse, utvikling og velferd står i fokus.
  • Vi styrker foreldrekompetansen og samspillet i familiene med tilbud som f.eks. gravidgrupper, COS- grupper, COS veiledning, barselgrupper, mødregrupper, kreative verksted, barnegrupper, barnesamtaler, foreldreveiledning, pappagrupper, samvær mellom foreldre og barn, fysisk aktivitet, fritidstilbud, ferietilbud og nettverkstiltak med lunsj og middag.
  • Vi bruker nærmiljøtilbud og aktiviteter som treningsarenar for foreldre og barn sammen. Dette for å ha gode observasjonsarenar der vi har en unik mulighet til å veilede og bistå til å øke foreldrekompetansen samt å gi barn og foreldre gode opplevelser.
  • Vi er et supplement til allerede etablerte tiltak i kommunen.
  • Vi tilbyr en oppfølgingsarena for familier som allerede er i et behandlingsløp. Familiene følges systematisk opp og trener på foreldrefunksjonen knyttet til egen rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer.