En oppvekst varer livet ut

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-12 år er målgruppen vår, samt gravide.

Vi er til for å hjelpe

Alle barn fortjener en god start på livet. En oppvekst fylt av trygghet, kjærlighet og omsorg. Sånn er det ikke alltid. Dessverre. Noen barn vokser opp i hjem preget av rus, vold eller psykiske lidelser. Brutale opplevelser som sliter. Og som ofte setter dype spor.

Barnas Stasjon er et tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon. Vit at vi er der. Vi er til for å hjelpe. Sammen for barna – sammen med barna

Et trygt sted

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide. De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Barnas Stasjon Oslo

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Når en ny tar kontakt inviterer vi til en kartleggingssamtale. Her får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr ulike tiltak

  • Nettverksbyggende og sosiale tiltak
  • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning
  • Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider

Nyeste innlegg