Barnas Stasjon ønsker å være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide.

De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når en ny tar kontakt inviterer vi til en kartleggingssamtale. Her får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Nettverksbyggende-
og sosiale tiltak

Lunsj og middag, ulike gruppetilbud og aktiviteter. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt. Vi tilbyr Circle of Security (COS) både individuelt og i gruppe. COS er en veiledningsmetode som skal øke trygg tilknytning mellom foreldre og barn.

Ferie- og fritidstilbud,
markering av høytider

Barnas Stasjon arrangerer ulike turer og aktiviteter i feriene. Vi ønsker også å markere høytider som jul, påske og andre høytider. Hele desember har vi et eget «juleprogram» med alt fra kakebaking, juleverksted, julemiddag og besøk av nissen.