Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Oslo har to avdelinger; Sagene/Grünerløkka og  Alna. Begge stasjonene har åpent i ukedagene, se våre åpningstider.

Gruppetilbud

Sped- og småbarnsgruppe

Tid:

Avd Sagene/Grünerløkka; Tirsdager kl 1200-1400

Avd Alna; Tirsdager kl 1200-1400

Innhold:
Lunsj, tema, besøk av ulike instanser

Deltakere:
Foreldre med barn opp til 12 måneder

Mål:
Trygge nybakte foreldre
Styrke foreldreferdigheter
Nettverksbygging

Pappagruppe

Tid:

Avd Sagene/Grünerløkka; Annenhver onsdag kl 1600-1800

Innhold:
Middag, foredrag, samtaler, refleksjon, samspill.

Deltakere:
Fedre som er brukere av Barnas stasjon.

Mål:
Målet med gruppa er å treffe andre fedre, og å ha noen å prate med om hvordan man kan fylle papparollen med ulike aktiviteter.
Økt foreldrekompetanse, og å bygge nettverk.

COS-P (Circle of Security)

Tid:
Avd Sagene/Grünerløkka; Nytt kurs begynner i februar 2018 – ta kontakt for påmelding
Avd Alna; Nytt kurs begynner i februar 2018- ta kontakt for påmelding

Deltakere:
Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon

Innhold:
Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Kurset er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Barnegruppe / Foreldregruppe

Tid:
Avd Sagene/Grünerløkka;

Innhold:
Barnegruppa er et tilbud til barn i alderen 5-8 år i familier med psykiske og/eller rusrelaterte sårbarheter. Her kan barn møte andre barn i lignende situasjoner som dem selv. Gruppene (SMIL) går over 10 uker, etter skoletid. Hvert gruppemøte består av ukas tema og måltid. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foresatte, og har foreldregrupper parallelt.

Mål:
Å være med på å hjelpe barna til å sette ord på og snakke om følelser.
Å bevisstgjøre om egne valg og å tørre å si ifra.
Samhold, samarbeid og glede.

Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

  • Foreldreveiledning
  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler
  • Barnesamtaler

Miljøtilbud

Lunsj

Tid:
Sagene/grunerløkka;
Mandag-fredag kl 12.00-13.00
Alna; mandag, torsdag og fredag

Innhold:
Dele et måltid rundt felles bords

Deltakere:
Nye og kjente foreldre i målgruppa til Barnas Stasjon

Mål:
Et måltid der barnet er i fokus
Tilby enkel og sunn hverdagskost
Bygge nettverk

Middag

Tid:
Sagene/Grunerløkka: Onsdag og torsdag kl. 16.30
Alna: Onsdag kl. 16.30
Påmelding til middag dagen i forveien.

Deltakere:
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Måltid, aktivitet

Mål:
Skape nettverk
Veiledningsarena
Skape opplevelser sammen

Ferie

Deltakere:
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltid

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Høytider

Se eget program for høytider.

Tid:
Se eget program

Innhold:
Sosialt samvær, servering, kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Styrke positivt samspill barn/foreldre.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.