Personalet på Barnas Stasjon består av både ansatte og Tidgivere (frivillige) med høy sosialfaglig kompetanse.

Tidgivere er viktige for oss, både ved å supplere den faglige bredden og ved å være ressurser for voksne og barn på Barnas Stasjon.

Bente Amundsen
Virksomhetsleder
Tlf. 91353573

Ingunn Sætre
Psykiatrisk sykepleier
Tlf. 94028652

Eli Marie Gustafsson
Psykologspesialist
Tlf. 94028586

Kari Gabrielsen
Sosionom/COS-terapeut
Tlf. 94028752

Hildegunn Hals
Barnevernspedagog/Cos-terapeut
Tlf. 94028656

Ola Hårek Rokoengen
Barnehagelærer
Tlf. 94028654

Reidun Danielsen Selnæs
Kjøkkenansvarlig
Tlf. 94028751