Barnas Stasjon ønsker å være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-12 år er målgruppen vår, samt gravide.

De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når en ny tar kontakt inviterer vi til en kartleggingssamtale. Her får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Nettverksbyggende-
og sosiale tiltak

Lunsj, middagssamlinger, pappagruppe, barselgruppe, gravidgruppe, kreativt verksted og åpent hus. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt. Vi tilbyr Circle of Security (COS) både individuelt og i gruppe. COS er en veiledningsmetode som skal øke trygg tilknytning foreldre-barn.

Ferie- og fritidstilbud,
markering av høytider

Barnas Stasjon arrangerer hver sommer en ferietur på 4-5 dager. Barnas Stasjon Trondheim har hver sommer siden 2009 dratt til Den Norske Fjellskolen Rondeheim på Høvringen. På Rondeheim drar vi på fjellturer, er med på dyrestell, har aktiviteter rundt gården, f.eks zip-line og hesteridning. En av dagene drar vi til Hunderfossen Familiepark. Høstferie og vinterferie har vi også eget program med ulike aktiviteter. Vi ønsker også å markere høytider som jul og påske. Hele desember har vi et eget «juleprogram» med alt fra juleverksted, gårdsbesøk, julebord, julelunsj og grøtfest med teater i Olavshallen.

COS-CIRCLE OF SECURITY - GRUPPEMODELLEN

«Trygghetssirkelen» er et praktisk kurs for foreldre, en møteplass der man kan snakke om og dele gleder og utfordringer. I COS trener foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. Dette for å forstå hva barna trenger og ønsker. Til dette bruker vi trygghetssirkelen som et slags kart som kan veilede oss i å forstå barna bedre. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer.

Circle of Security, COS

Et praktisk kurs for foreldre for å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn

Gjennom tiltaket Circle of Security (COS) Virginia får foreldre hjelp til å bedre samspillet med egne barn. Teknikkene foreldrene lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler, styrke tilknytningen deres til barna og dermed forebygge utvikling av vansker for barna.

Beskyttelsesfaktor
Forskning tyder på at trygg tilknytning er en beskyttelsesfaktor for barn som assosieres med høy sosial kompetanse og god psykisk helse.  Barn med trygg tilknytning utvikler langt oftere et positivt selvbilde og god forståelse av at egen og andres atferd enn utrygge barn. Barn med utrygg tilknytning derimot, har økt risiko for utvikling av atferdsproblemer og kan ha økt sårbarhet for andre risikofaktorer.

Tolker barnas behov
Gjennom COS lærer foreldre hva tilknytning er, og hvordan barn utrykker sine følelsesmessige behov. Noen ganger ønsker barna at foreldrene følger med på dem, har det gøy sammen med dem, passer på at det er trygt rundt dem og fryder seg med dem. Andre ganger trenger de at foreldrene tar ledelsen og hjelper dem med å regulere følelser, gir dem trøst og beskytter dem. Det kan være vanskelig å forstå hvilke behov barn utrykker via sin atferd.
I COS øver foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer, men foreldrene øver også på å observere egne barn.

Gjennom kurset vil deltakerne lære:
En brukervennlig modell om utvikling hos barn
Å identifisere eget barns tilknytningsrelaterte emosjonelle signaler
Å identifisere eget barns behov rundt det som vi betegner som Trygghetssirkelen
Å bruke intervensjonsstrategier basert på tilknytningsteori og forskning
Å tilpasse omsorgsstrategier til sitt barns spesifikke tilknytningsmønster

COS-foreldrekurs har vist gode resultater både hos foreldre og barn:
Foreldre opplever redusert stress i foreldrerollen
Barna har mindre atferdsproblemer
Barna har øket evne til emosjonsregulering

Praktisk gjennomføring:
Onsdager  og torsdager kl. 12.00-14.00 på Barnas Stasjon 

Gruppesamlinger med 3-7 foreldre, gjerne par.
Samling en gang per uke, ca.1 ½-2 timer hver gang i 10 uker.
Hver samling starter med et måltid
Samling en gang per mnd. 2 ganger, ca. 1 ½-2 timers varighet.

Ta kontakt med oss på Barnas Stasjon på tlf. 95333322 for mer informasjon

Bruktbod

Vi har en bruktbod med barnetøy og barneutstyr der våre brukere kan ta eller bytte klær og utstyr de trenger til barna sine. Har du brukt barnetøy og barneutstyr fra 0-8 år som du vil gi bort, kan du kontakte oss. Klærne og utstyret må være helt, rent og pent.