Vi er avhengig av Tidgiveres arbeid og innsats!
Våre Tidgivere er håndplukkede etter intervju og referanser.

Alle Tidgivere må underskrive taushetserklæring og legge fram politiattest.
Tidgivere har definerte oppgaver og klare retningslinjer. Deres hovedoppgaver er å være gode rollemodeller og å vise omsorg og raushet. Vi har for tiden 12 Tidgivere som deltar på middager / kveldsåpent og ulike aktiviteter.

Ta kontakt på tlf. 95333322 dersom du ønsker å bli Tidgiver på Barnas Stasjon Trondheim.

På Barnas Stasjon er det flott å være tidsgiver.  Der møter jeg nydelige barn og fine foreldre.
Ansatte med ulik faglig kompetanse, som danner et trygt og godt miljø.
Det er et trivelig sted for små og store!
Lisbet.

Lisbet RoaldTidgiver

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og bidrar med… Jeg er med som Tidgiver fordi… Det fine med å være med som Tidgiver på Barnas Stasjon er…

NavnTidgiver

Jeg er Tidgiver på Barnas Stasjon og bidrar med… Jeg er med som Tidgiver fordi… Det fine med å være med som Tidgiver på Barnas Stasjon er…

NavnTidgiver