Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker.

Tilbudet er gratis.

Barnas Stasjon Trondheim holder åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30, tirsdager kl. 11.00 til 15.00 og fredager fra kl. 10.00 til 15.00.
Det er mulighet for å stikke innom stasjonen uten avtale i åpningstiden.

Gruppetilbud

Barselgruppe

Tid:
Hver tirsdag kl. 12.00-14.00

Innhold:
Lunsj, tema, besøk av ulike instanser

Deltakere:
Foreldre med barn opp til 12 måneder

Mål:
Trygge nybakte foreldre
Styrke foreldreferdigheter
Nettverksbygging

Pappagruppe

Tid:
Onsdager i partalls-uker fra kl. 15.30 til 19.30.

Innhold:

Middag, foredrag, samtaler, refleksjon, samspill.

Deltakere:
Fedre som er brukere av Barnas stasjon.

Mål:
Målet med gruppa er å treffe andre fedre, og å ha noen å prate med om hvordan man kan fylle papparollen med ulike aktiviteter.
Økt foreldrekompetanse, og å bygge nettverk.

Ta kontakt med Ola på tlf. 94028754 for mer informasjon.

COS-Gruppe (Circle of Security)

COS gruppemodell

Tid:
Onsdager 12.00-14.00. Nytt kurs starter i februar 2019

Deltakere:
Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon

Innhold:
Forebyggende tilbud med 12 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og skal gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Les mer..

Mål:
Bli mer sensitiv overfor barnas signaler og å trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen
Fremme utviklingsstøttende samspill foreldre – barn
Styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Kontaktperson:
Ingunn, Hildegunn, Eli, Ola og Kari

TIK – Tuning in to kids

TIK – Tuning In to Kids

Tid:
Onsdager 12.00-14.00 Nytt kurs starter i februar 2019

Deltakere:
Foreldre som tilhører målgruppa til Barnas Stasjon

Innhold:

Tuning in to Kids (TIK) er et evidensbasert emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram utviklet i Australia av Sophie Havinhurst, Ann Hayley og Christiane Kehoe. Programmet er basert på forskningen til John Gottman, og er bygget fra bunnen av som et forebyggende, emosjonsfokusert tiltak til bruk i førstelinja.

Programmet går over seks til åtte påfølgende 2-timersøkter, pluss en oppfriskningsøkt noen uker etter avslutning. Tema på alle samlingene er emosjonsveiledning, hvilket adresseres med forskjellige øvelser hver gang. Blant annet gjøres det rollespill som demonstrerer forskjellen på en emosjonsveiledende og en emosjonsunnvikende foreldrestil.

Tuning in to Kids ble utviklet som et alternativ til mer atferdsorienterte foreldreveiledningsprogram. Man ønsket fokus på «time in» fremfor «time out».

Kontaktperson:
Ingunn og Hildegunn

Barnegruppe / Foreldregruppe

Tid:
Mandager kl. 14.30 – 16.00

Innhold:
Barnegruppa er et tilbud til barn i alderen 5-8 år i familier med psykiske og/eller rusrelaterte sårbarheter. Her kan barn møte andre barn i lignende situasjoner som dem selv. Gruppene går over 10 uker, etter skoletid. Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foresatte, og har foreldregrupper parallelt.
ulike tema som følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv.
Aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.
Vi driver flere grupper i året.

Mål:
Å være med på å hjelpe barna til å sette ord på og snakke om følelser.
Å bevisstgjøre om egne valg og å tørre å si ifra.
Samhold, samarbeid og glede.

Individuelle tilbud

Barnas Stasjon tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner.

  • Foreldreveiledning

  • Parsamtaler

  • Familiesamtaler

  • Barnesamtaler

Miljøtilbud

Lunsj

Tid:
Mandag-fredag kl 12.00-13.00

Innhold:
Dele et  måltid rundt felles bords

Deltakere:
Nye og kjente foreldre i målgruppa til Barnas Stasjon

Mål:
Et måltid der barnet er i fokus
Tilby enkel og sunn hverdagskost
Bygge nettverk

Middag

Tid
Hver mandag kl. 16.30
Hver torsdag kl. 16.30
Påmelding til middag dagen i forveien.

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Måltid, aktivitet

Mål:
Skape nettverk
Veiledningsarena
Skape opplevelser sammen

Ferie

Hvert år i løpet av juni/juli måned

Deltakere
Barn og foreldre på Barnas Stasjon

Innhold:
Aktiviteter
Sosialt fellesskap
Gode måltid

Mål:
Skape gode opplevelser
Nettverkskaping
Felleskap, tilhørighet
Veiledningsarena
Ha noe å snakke om når man komme hjem, hindre utenforskap

Høytider

I allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis og det er nødvendig med påmelding. Se eget program for høytiden.

Tid:
Se eget program

Innhold:
Sosialt samvær, servering, kulturelle innslag

Mål:
Kjennskap til og deltagelse i kulturelle høytidsfeiringer.
Styrke positivt samspill barn/foreldre.
Skape minner og gode opplevelser som en variasjon til hverdagen.

Andre tilbud

Helgeaktiviteter

Fyll ut beskrivelse

Samvær

Barnas Stasjon gjennomfører mange typer samvær, men er ikke tilsynsførere.
Samværene som er her ved stasjonen er f.eks. et samarbeid mellom foreldre, foreldre og barnevern, i foreldretvister ol.

Samværene planlegges og tilpasses den enkelte familie. Barnas behov  er i hovedfokus. Samværene  kan være alene med familien eller på gruppetiltak ved Barnas Stasjon.